Tarieven binnenvaart

Rijnvaartverklaring € 140,36
Gewaarmerkt afschrift Rijnvaartverklaring      €   54,45
Ontheffing vaartijden/bemanningssterkte € 101,64
Bewijsstuk historische vakbekwaamheid € 673,97
Ontheffing van de eis vakbekwaamheid € 221,43
Gewaarmerkt afschrift vakbekwaamheid €   54,45
Bewijs van toelating tot vervoer op Nederlandse binnenwateren € 140,36

 
De tarieven zijn inclusief 21% btw.
De tarieven binnenvaart zijn vastgesteld in de Regeling tarieven scheepvaart.

Naast het tarief voor het product, betaalt u per aangevraagde dienst Express Service € 104,06 (inclusief 21% btw en verzending per reguliere post).