Tarieven binnenvaart

Rijnvaartverklaring € 137,94
Gewaarmerkt afschrift Rijnvaartverklaring      €   53,24
Ontheffing vaartijden/bemanningssterkte € 101,64
Bewijsstuk historische vakbekwaamheid € 677,60
Ontheffing van de eis vakbekwaamheid € 221,43
Gewaarmerkt afschrift vakbekwaamheid €   53,24
Bewijs van toelating tot vervoer op Nederlandse binnenwateren € 137,94

 
De tarieven zijn inclusief 21% BTW.
De tarieven binnenvaart zijn vastgesteld in de Regeling tarieven scheepvaart.