Tarieven binnenvaart

Rijnvaartverklaring € 135,52
Ontheffing vaartijden/bemanningssterkte € 100,43
Bewijsstuk historische vakbekwaamheid € 694,54
Ontheffing van de eis vakbekwaamheid € 217,80
Gewaarmerkt afschrift vakbekwaamheid €   53,36
Bewijs van toelating tot vervoer op Nederlandse binnenwateren € 135,52

 
De tarieven zijn inclusief 21% BTW.
De tarieven binnenvaart zijn vastgesteld in de Regeling tarieven scheepvaart.