Kiwa Register

Update coronavirus COVID-19:
Check the specific product page for the current situation.
Kijk op de specifieke productpagina voor de actuele informatie.

Kaart verloren, defect of gestolen

Indien uw boordcomputerkaart verloren, gestolen of defect is, ben u verplicht dit direct bij ons te melden via intrekken.kiwabctkaart.nl. De melding kan alleen door de houder van de kaart worden gedaan. 

Uw kaart moet worden ingetrokken zodat er geen misbruik van gemaakt kan worden. Een intrekking kan niet ongedaan gemaakt worden. 

Bij de intrekking van uw kaart kunt u direct een vervangende chauffeurskaart aanvragen. Er zijn kosten verbonden aan de aanvraag van een vervangende chauffeurskaart. 

Voor de intrekking hebt u de gegevens nodig die vermeld staan op het intrekkingsformulier. Het intrekkingsformulier hebt u ontvangen samen met uw positieve beschikking. 

U kunt uw kaart alleen maar intrekken via intrekken.kiwabctkaart.nl. Als deze website niet bereikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar intrekkenBCT@kiwa.nl. In deze e-mail moet u de volgende gegevens vermelden: 

 • kaartsoort
 • kaartnummer
 • intrekkingscode
 • reden intrekking
 • uw naam en telefoonnummer
 • verzoek om in het bezit te komen van een duplicaat (indien gewenst)

Voor een verloren, gestolen of defecte chauffeurskaart kunt u een vervangende kaart (duplicaat) aanvragen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan dient u dit aan te geven wanneer u uw chauffeurskaart intrekt. Op het moment dat u een vervangende kaart heeft aangevraagd, wordt er een melding gemaakt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het duplicaat is een kopie van uw chauffeurskaart en heeft dezelfde geldigheidsduur als de verloren, gestolen of defecte kaart. U hoeft dus geen nieuwe VOG en geneeskundige verklaring aan te leveren.

Het tarief voor een aanvraag voor een duplicaat chauffeurskaart is gelijk aan het tarief voor een chauffeurskaart. Klik hier voor een overzicht van de tarieven van boordcomputerkaarten. 

Stuur de aanvraagformulieren voor het duplicaat binnen vier werkdagen retour aan ons. 

Bij het duplicaat worden u een nieuwe pin- en pukcode verstrekt. De pin- en pukcode zijn kaartgebonden, codes die u in het verleden hebt ontvangen komen op dat moment te vervallen.

Restitutie leges van vervangende boordcomputer taxikaarten

Als uw kaart defect is, kunt u bij ons een verzoek tot restitutie van de leges voor uw vervangende kaart indienen. Volg hiervoor de volgende procedure: 

 1. Vraag een vervangende kaart aan. Volg hiervoor de procedure die bovenaan deze pagina beschreven staat.
 2. Wanneer u de vervangende kaart in ontvangst neemt, geeft u de defecte kaart mee aan de bezorger.
 3. Dien een restitutieverzoek in. U kunt uw restitutieverzoek indienen tot zes weken nadat u de defecte kaart heeft meegegeven met de bezorger. 
 4. Wij onderzoeken de kaart.
 5. U ontvangt binnen vijftien werkdagen een besluit. 

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat het defect niet veroorzaakt is door een productiefout, dan zijn leges verschuldigd. 

Een defecte ondernemerskaart moet u zelf naar ons opsturen. 

Als u een restitutieverzoek heeft ingediend en wij hebben uw defecte kaart na vier weken niet ontvangen, nemen wij uw verzoek niet in behandeling. U moet dan een nieuw verzoek indienen.

Klik hier om het verzoek tot restitutie in te dienen

Registratie in de boordcomputer taxi

In het geval van een verloren, defecte of gestolen chauffeurskaart kan een chauffeur vervoer blijven verrichten onder de strikte voorwaarden dat de chauffeur onmiddellijk melding doet, dat hij een handmatige registratie bijhoudt en dat hij binnen vier werkdagen een nieuwe chauffeurskaart aanvraagt.

Met handmatige registratie wordt een ondertekende registratie van de arbeids- en rusttijden bedoeld, onder vermelding van de volgende gegevens: 

 • P-nummer
 • KvK nummer

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Inspectie Leefomgeving en Transport.