Kaart verloren, defect of gestolen

Indien uw boordcomputerkaart verloren, gestolen of defect is, ben u verplicht dit direct bij Kiwa Register te melden. Uw kaart moet worden ingetrokken zodat er geen misbruik van gemaakt kan worden. Een intrekking kan niet ongedaan gemaakt worden. Bij de intrekking van uw kaart kunt u direct een vervangende chauffeurskaart aanvragen. Er zijn kosten verbonden aan de aanvraag van een vervangende chauffeurskaart. 

Voor de intrekking hebt u de gegevens nodig die vermeld staan op het intrekkingsformulier. Het intrekkingsformulier hebt u ontvangen samen met uw positieve beschikking. Het intrekken van uw kaart kunt u 24 uur per dag doen via intrekken.kiwabctkaart.nl.

Indien de intrekkingswebsite niet bereikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar intrekkenBCT@kiwa.nl. In deze e-mail dient u de volgende gegevens te vermelden: 

  • kaartsoort
  • kaartnummer
  • intrekkingscode
  • reden intrekking
  • uw naam en telefoonnummer
  • verzoek om in het bezit te komen van een duplicaat (indien gewenst)

Voor een verloren, gestolen of defecte chauffeurskaart kunt u een vervangende kaart (duplicaat) aanvragen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan dient u dit aan te geven wanneer u uw chauffeurskaart intrekt. Het duplicaat is een kopie van uw chauffeurskaart en heeft dezelfde geldigheidsduur als de verloren, gestolen of defecte kaart. U hoeft dus geen nieuwe VOG en geneeskundige verklaring aan te leveren.

Het tarief voor een aanvraag voor een duplicaat chauffeurskaart is gelijk aan het tarief voor een chauffeurskaart. Klik hier voor een overzicht van de tarieven van boordcomputerkaarten. 

U dient de aanvraagformulieren voor het duplicaat binnen vier werkdagen retour te sturen aan Kiwa Register.

Bij het duplicaat worden u een nieuwe pin- en pukcode verstrekt. De pin- en pukcode zijn kaartgebonden, codes die u in het verleden hebt ontvangen komen op dat moment te vervallen.

Registratie in de boordcomputer taxi

In het geval van een verloren, defecte of gestolen chauffeurskaart kan een chauffeur vervoer blijven verrichten onder de strikte voorwaarden dat de chauffeur onmiddellijk melding doet, dat hij een handmatige registratie bijhoudt en dat hij binnen vier werkdagen een nieuwe chauffeurskaart aanvraagt.

Met handmatige registratie wordt een ondertekende registratie van de arbeids- en rusttijden bedoeld, onder vermelding van de volgende gegevens: 

  • P-nummer
  • KvK nummer

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Inspectie Leefomgeving en Transport.