Kiwa Register

We create trust

Attest eigen vervoer binnen de EU

Voor niet-commercieel personenvervoer, maar wel grensoverschrijdend, het zogenaamde 'eigen vervoer' is een attest verplicht. 

Aanvraag

Een aanvraag voor een attest kunt u schriftelijk indienen bij ons. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier rechts op deze pagina.  

Behandeling

Voor de behandeling van uw aanvraag of wijziging is een vergoeding verschuldigd. Na ontvangst van uw aanvraagformulier wordt aan u een ontvangstbevestiging met factuur toegezonden. De betaling vormt een onderdeel van uw aanvraag en dient binnen vier weken na dagtekening te worden voldaan. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen zodra de betaling is ontvangen en verwerkt en uw aanvraag compleet is. De beslissing op uw aanvraag wordt u uiterlijk twaalf weken daarna toegestuurd. Als na vier weken de leges nog niet zijn voldaan zijn of de aanvraag is nog incompleet, dan wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld.

Gerelateerde producten

Communautaire vergunning

Kiwa Register geeft een communautaire vergunning en een gewaarmerkt afschrift af aan (rechts-) personen die het beroep van internationaal e...

ERRU register

Dit is het openbare deel van het nationale sanctieregister (ERRU). Hier kunt u de gegevens van de in Nederland gevestigde busonderneming...

Internationaal geregeld vervoer

Voor internationaal geregeld vervoer, het zogenaamde 'lijndienstvervoer', is een aparte vergunning internationaal geregeld vervoer met een ...

Internationaal ongeregeld vervoer en reisbladenboeken

Voor ongeregeld vervoer, zoals groepsreizen naar vakantiebestemmingen, zijn reisbladen verplicht. Deze reisbladen bevatten informatie over ...

Tarieven bus

Tarieven bus