Kiwa Register

Update coronavirus:
Waar mogelijk zal Kiwa Register de uitgifte van vergunningen voortzetten. Kijk op de pagina van het specifieke product of dat momenteel mogelijk is.

ERRU register

Dit is het openbare deel van het nationale sanctieregister (ERRU).

Hier kunt u de gegevens van de in Nederland gevestigde busondernemingen en de bijbehorende vervoersmanagers met een vergunning voor beroepspersonenvervoer over de weg raadplegen. Met vervoersmanager wordt bedoeld, de vakbekwame persoon die belast is met het permanent en daadwerkelijk leidinggeven aan het vervoer.