Kiwa Register

Update coronavirus COVID-19:
Check the specific product page for the current situation.
Kijk op de specifieke productpagina voor de actuele informatie.

ERRU register

Dit is het openbare deel van het nationale sanctieregister (ERRU).

Hier kunt u de gegevens van de in Nederland gevestigde busondernemingen en de bijbehorende vervoersmanagers met een vergunning voor beroepspersonenvervoer over de weg raadplegen. Met vervoersmanager wordt bedoeld, de vakbekwame persoon die belast is met het permanent en daadwerkelijk leidinggeven aan het vervoer.