Express Service wegvervoer

De Express Service wegvervoer omvat onder andere de vergunning voor taxivervoer, het gewaarmerkt afschrift, attest eigen vervoer binnen de EU, toelatingen naar Rusland en Belarus (bus), het vergunningbewijs (taxi) en de aanwijzingsbeschikking (vrachtauto).

De Express Service biedt u

 • afgifte van het gewenste product op de tweede werkdag nadat de aanvraag correct en compleet is (inclusief betaling);
 • persoonlijke behandeling door de medewerker Express Service;
 • telefonisch contact indien de aanvraag niet compleet is;
 • verschillende aflevermogelijkheden:
  • afhalen aan de balie (alleen op afspraak);
  • reguliere post. Let op: postbezorging valt niet binnen de levertijd van drie werkdagen.

Als u gebruikt maakt van de Express Service, wordt uw aanvraag met voorrang behandeld. De Express Service biedt echter geen garantie dat uw product op de tweede werkdag wordt afgegeven. Kiwa Register is daarom niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het later afleveren van het product

Voorwaarden

Om gebruik te maken van de Express Service, zodat uw product op de tweede werkdag kan worden afgegeven, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • De aanvraag voor zowel het product als de Express Service is ingediend middels het hiervoor bestemde aanvraagformulier. Bij de aanvraag van uw product kunt u ervoor kiezen gebruik te maken van de Express Service door dit aan te geven op het aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier kan ingediend worden per email (NL.Wegvervoer@kiwa.nl), per post of worden afgegeven aan de balie van Kiwa Register. Als er originele documenten bij uw aanvraag gevraagd worden, moet u deze per post opsturen of persoonlijk afgegeven aan onze balie.
 • De aanvraag voor het product is voorzien van alle gevraagde bijlagen* en deze zijn juist en geldig.
 • De Express Service start nadat de betaling voor zowel het product als de Express Service is ontvangen. U kunt de betaling verrichten:
  • via overboeking (de betaling is ontvangen op het moment dat door ons geconstateerd wordt dat de betaling op onze rekening is bijgeschreven;
  • aan de balie (de betaling is ontvangen op het moment dat de pinbetaling succesvol is afgerond). Onze balie is alleen op afspraak te bezoeken.

*Meer informatie over de producten en de gevraagde bijlagen vindt u op de pagina's communautaire vergunningvergunning voor taxivervoeraanwijzingsbeschikkingattest eigen vervoer binnen de EU en internationaal ongeregeld vervoer/reisbladenboeken.

Indien u de aanvraag annuleert of als uw aanvraag negatief wordt beschikt, worden de kosten voor de Express Service niet gerestitueerd.

Aanvraag

Om de Express Service aan te vragen voor uw product, kunt u de volgende aanvraagformulieren gebruiken: 

Tarief

Naast het tarief voor het product, betaalt u per aangevraagde dienst Express Service € 108,90 (inclusief 21% btw en verzending per reguliere post).