Kiwa Register

We create trust

Bestuurderskaart voor de vrachtwagen

Als een autobus of vrachtwagen is uitgerust met een digitale tachograaf, dan heb je als chauffeur een bestuurderskaart nodig. Met de bestuurderskaart worden de rij- en rusttijden geregistreerd op de tachograafkaart.

Hoe kan ik een bestuurderskaart aanvragen? 

Wanneer kan ik mijn bestuurderskaart verwachten?

Hoe kan ik mijn bestuurderskaart verlengen?

Wat kost een bestuurderskaart?

Hoe wordt de bestuurderskaart geleverd?

 

 

 

Hoe kan ik een bestuurderskaart aanvragen?

Klik hier als u een bestuurderskaart voor uzelf wilt aanvragen.

Klik hier als u een bestuurderskaart voor uw werknemer wilt aanvragen.

 

 

 

Wanneer kan ik mijn bestuurderskaart verwachten?

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen wanneer deze compleet is, inclusief betaling. De levertermijn van uw kaart is tien werkdagen.

De actuele status van uw aanvraag kunt u bekijken door in te loggen in de aanvraagportal.

Onder 'Instructies aanvraag' en 'Relevante informatie' rechts op deze pagina, vindt u interessante links.

 

 

 

Hoe kan ik mijn bestuurderskaart verlengen?

Voor verlenging van uw bestuurderskaart, moet u opnieuw voldoen aan de vereisten voor de afgifte van een bestuurderskaart (geldig rijbewijs, pasfoto en handtekening). U kunt uw kaart verlengen via de aanvraagportal.

Links naar instructies en veel gestelde vragen over de aanvraagportal vindt u rechts op deze pagina. 

 

 

 

Wat kost een bestuurderskaart?

Klik hier voor de tarieven van digitale tachograafkaarten.

 

 

 

Hoe wordt de bestuurderskaart geleverd?

Wanneer uw kaart geproduceerd is, ontvangt u een bericht waarmee u een afspraak kunt inplannen voor het bezorgen van uw kaart.

Rechts op deze pagina vindt u een link naar veel gestelde vragen over de bezorging van digitale tachograafkaarten. 

 

 

 

Aanvraagprocedure voor particulieren

Als u een aanvraag voor uzelf wilt indienen, heeft u een particulier account nodig. Klik hier voor informatie hoe u als particulier kunt inloggen in de aanvraagportal.

Om in aanmerking te komen voor een bestuurderskaart, moet u minimaal 185 kalenderdagen in Nederland zijn ingeschreven.

Tijdens de aanvraagprocedure moet een aantal bewijsstukken worden geüpload. Zorg er daarom voor dat u, voordat u de aanvraag start, de volgende zaken bij de hand heeft: 

  • inloggegevens van uw particuliere account;
  • nummer van het geldige Nederlandse rijbewijs B,C,D en/of E of digitaal bestand van het geldige buitenlandse rijbewijs (als u een buitenlands rijbewijs heeft);
  • digitaal bestand met uw pasfoto, die voldoet aan de eisen conform de fotomatrix behorende bij de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001;
  • digitaal bestand met uw handtekening;
  • digitaal betaalmiddel (iDEAL, creditcard). 

Als u er tijdens de aanvraag voor kiest om de pasfoto en/of handtekening niet digitaal aan te leveren, krijgt u een speciaal formulier toegestuurd. Een volledig digitaal ingediende aanvraag heeft een kortere doorlooptijd dan wanneer er wordt gekozen om de pasfoto en handtekening na te zenden. 

Links naar instructies over de aanvraagportal, veel gestelde vragen en tarieven vindt u rechts op deze pagina. 

 

 

 

Aanvraagprocedure voor bedrijven

Als u een aanvraag voor uw werknemer wilt indienen, heeft u een eHerkenning account nodig. Klik hier voor informatie hoe u als bedrijf kunt inloggen in de aanvraagportal.

Om in aanmerking te komen voor een bestuurderskaart, moet de begunstigde minimaal 185 kalenderdagen in Nederland zijn ingeschreven.

Tijdens de aanvraagprocedure moet een aantal bewijsstukken worden geüpload. Zorg er daarom voor dat u, voordat u de aanvraag start, de volgende zaken bij de hand heeft: 

  • eHerkenning inloggegevens;
  • nummer van het geldige Nederlandse rijbewijs B,C,D en/of E van de begunstigde of digitaal bestand van het geldige buitenlandse rijbewijs (als de begunstigde een buitenlands rijbewijs heeft);
  • digitaal bestand met de pasfoto van de begunstigde, die voldoet aan de eisen conform de fotomatrix behorende bij de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001;
  • digitaal bestand met de handtekening van de begunstigde;
  • digitaal betaalmiddel (iDEAL, creditcard).
Links naar instructies over de aanvraagportal, veel gestelde vragen en tarieven vindt u rechts op deze pagina.

Gerelateerde producten