Kiwa Register

We create trust

Bedrijfskaart

Op de bedrijfskaart staan gegevens van de onderneming die het transport verricht. Met een bedrijfskaart kan de tachograaf in het voertuig gekoppeld worden aan de onderneming waarvoor het vervoer wordt verricht en kunnen de rij- en rusttijdgegevens uit de verschillende voertuigen worden gedownload ten behoeve van de bedrijfsadministratie.

Voordat u nieuwe wagens in gebruik neemt, moet u uw bedrijfsgegevens in de tachograaf invoeren. Dit doet u door de bedrijfskaart in de tachograaf te steken en de instructies te volgen.

De bedrijfskaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. 

Voorwaarden

De voorwaarde voor het verkrijgen van een bedrijfskaart is: 

  • inschrijving in de Kamer van Koophandel.

Benodigd aantal bedrijfskaarten

Per onderneming heeft u minimaal één bedrijfskaart nodig. Als u over een groot wagenpark beschikt of als uw onderneming meerdere vestigingen heeft, kan het wenselijk zijn om over meerdere bedrijfskaarten te beschikken. U kunt maximaal 62 bedrijfskaarten per vestiging aanvragen. 

Aanvraagprocedure

U kunt de aanvraag voor een bedrijfskaart digitaal indienen. Tijdens de aanvraagprocedure moet een aantal bewijsstukken worden geüpload. Zorg er daarom voor dat u, voordat u de aanvraag start, de volgende zaken bij de hand heeft: 

  • eHerkenning inloggegevens;
  • digitaal betaalmiddel (iDEAL, creditcard).

U kunt uw aanvraag voor een bedrijfskaart indienen door op de link 'Bedrijfskaart aanvragen' rechts op deze pagina te klikken. Als uw aanvraag compleet is, inclusief betaling, wordt de aanvraag in behandeling genomen.   

Wet- en regelgeving

Gerelateerde producten

Tarieven digitale tachograafkaarten

Tarieven digitale tachograafkaarten

Aanvraagportal

Meest gestelde vragen over de aanvraag portal

  • DigiD / eHerkenning
  • Uploaden pasfoto
  • Systeem

Bezorging smart tachograaf- en boordcomputerkaarten

Veelgestelde vragen over de bezorging van digitale tachograafkaarten en boordcomputer taxikaarten.

Digitale tachograafkaarten

Meest gestelde vragen over digitale tachograafkaarten

Kaart verloren, defect of gestolen

Indien uw digitale tachograafkaart verloren, gestolen of defect is, bent u verplicht binnen zeven kalenderdagen na het tijdstip van vastste...