Kiwa Register

We create trust

Controlekaart

Handhavers hebben een controlekaart nodig om te controleren op de naleving van rij - en rusttijden. Met de controlekaart kan de registratie van rij- en rusttijden worden uitgelezen. Inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport, de politie en andere opsporingsdiensten kunnen een controlekaart aanvragen.

Met behulp van de controlekaart is het mogelijk om de naleving van de rij- en rusttijden te controleren. Dat kan op twee manieren: 

 1. Met de controlekaart zijn de gegevens op de bestuurderskaart af te lezen.
 2. Met de controlekaart kunnen de gegevens op de digitale tachograaf opgevraagd worden.

De controlekaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor het verkrijgen en/of verlengen van een controlekaart zijn: 

 • recente pasfoto van de handhaver conform de fotomatrix behorende bij de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001;
 • een handtekening;
 • de handhaver dient in dienst te zijn van de handhavende instantie;
 • er moet een getekende overeenkomst tussen Kiwa N.V. en de handhavende instantie zijn.

Aanvraagprocedure

U kunt de aanvraag digitaal indienen. Tijdens de aanvraagprocedure moet een aantal bewijsstukken worden geüpload. Zorg er daarom voor dat u, voordat u de aanvraag start, de volgende zaken bij de hand heeft: 

 • eHerkenning inloggegevens;
 • naam, adresgegevens en geboortedatum van de begunstigde;
 • digitaal bestand met de pasfoto van de begunstigde die voldoet aan de eisen conform de fotomatrix behorende bij de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001;
 • digitaal bestand met de handtekening van de begunstigde;
 • digitaal betaalmiddel (iDEAL, creditcard).

U kunt uw aanvraag voor een controlekaart indienen door op de link 'Controlekaart aanvragen' rechts op deze pagina te klikken.

Als uw aanvraag compleet is, inclusief betaling, wordt de aanvraag in behandeling genomen. U ontvangt dan binnen vier weken de beschikking. Bij een verlenging ontvangt u binnen drie weken bericht.

Voor een verlenging moet u opnieuw aantonen dat u voldoet aan de vereisten voor afgifte van een controlekaart. Daarnaast moet u opnieuw een pasfoto aanleveren. 

Wet- en regelgeving

Gerelateerde producten

Bedrijfskaart

Op de bedrijfskaart staan gegevens van de onderneming die het transport verricht.

Bestuurderskaart

Als een autobus of vrachtwagen is uitgerust met een digitale tachograaf, dan heb je als chauffeur een bestuurderskaart nodig. Met deze best...

Tarieven digitale tachograafkaarten

Tarieven digitale tachograafkaarten

Tijdelijke bestuurderskaart

Een tijdelijke bestuurderskaart is bestemd voor een chauffeur afkomstig uit een niet EU/EER -land die werkzaam is bij een Nederlandse onder...

Werkplaatskaart

Installateurs, werkzaam bij door de RDW erkende werkplaatsen, hebben een werkplaatskaart nodig om digitale tachografen te activeren, te ...

Aanvraagportal

Meest gestelde vragen over de aanvraag portal

 • DigiD / eHerkenning
 • Uploaden pasfoto
 • Systeem

Digitale tachograafkaarten

Meest gestelde vragen over digitale tachograafkaarten

Bezorging digitale tachograaf- en boordcomputerkaarten

Veelgestelde vragen over de bezorging van digitale tachograafkaarten en boordcomputer taxikaarten.