Kiwa Register

We create trust

Tijdelijke bestuurderskaart

Een tijdelijke bestuurderskaart is bestemd voor een chauffeur afkomstig uit een niet EU/EER -land die werkzaam is bij een Nederlandse onderneming. De kaart wordt éénmalig verstrekt en heeft een maximum geldigheid van 185 dagen.

Chauffeurs afkomstig uit een niet EU/EER-land die werkzaam zijn bij een Nederlandse onderneming en daarvoor beroepsmatig goederenvervoer of beroepsmatig personenvervoer op een touringcar uitvoeren, hebben een tijdelijke bestuurderskaart nodig.

De tijdelijke bestuurderskaart is een persoonsgebonden smartcard met drie functies: 

 1. Visueel identificatiemiddel (de kaart is voorzien van een pasfoto).
 2. Geeft toegang tot de digitale tachograaf.
 3. Registreert rij- en rusttijden.

De maximum geldigheidsduur van de tijdelijke bestuurderskaart is afhankelijk van de duur van de tewerkstellingsvergunning of bestuurdersattest, maar de kaart is nooit langer geldig dan 185 dagen. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor het verkrijgen en/of verlengen van een bestuurderskaart zijn: 

Aanvraagprocedure

Een aanvraag voor een tijdelijke bestuurderskaart kan alleen digitaal ingediend worden door de werkgever van de begunstigde. Tijdens de aanvraagprocedure moet een aantal bewijsstukken worden geüpload. Zorg er daarom voor dat u, voordat u de aanvraag start, de volgende zaken bij de hand heeft: 

 • eHerkenning inloggegevens;
 • naam, adresgegevens en geboortedatum van de begunstigde;
 • digitaal bestand van het geldige buitenlandse rijbewijs van de begunstigde;
 • digitaal bestand van een pasfoto van de begunstigde, die voldoet aan de eisen conform de fotomatrix behorende bij de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001;
 • digitaal bestand met de handtekening van de begunstigde;
 • digitaal bestand met de tewerkstellingsvergunning en/of bestuurdersattest van de begunstigde;
 • digitaal betaalmiddel (iDEAL, creditcard).

U kunt een aanvraag voor een tijdelijke bestuurderskaart indienen door op de link 'Tijdelijke bestuurderskaart aanvragen' rechts op deze pagina te klikken.

Als uw aanvraag compleet is, inclusief betaling, wordt de aanvraag in behandeling genomen.  

Wet- en regelgeving

Gerelateerde producten

Tarieven digitale tachograafkaarten

Tarieven digitale tachograafkaarten

Aanvraagportal

Meest gestelde vragen over de aanvraag portal

 • DigiD / eHerkenning
 • Uploaden pasfoto
 • Systeem

Bezorging smart tachograaf- en boordcomputerkaarten

Veelgestelde vragen over de bezorging van digitale tachograafkaarten en boordcomputer taxikaarten.

Digitale tachograafkaarten

Meest gestelde vragen over digitale tachograafkaarten

Kaart verloren, defect of gestolen

Indien uw digitale tachograafkaart verloren, gestolen of defect is, bent u verplicht binnen zeven kalenderdagen na het tijdstip van vastste...