Kiwa Register

We create trust

Erkenning van het vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs

De erkenning van een vaarbevoegdheidsbewijs en/of bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers wordt verstrekt aan officieren in bezit van een geldig STCW 1995/STCW 2010 "Certificate of Competency" en/of "Certificate of Proficiency", uitgegeven door of onder verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat van de EU, de EER of Zwitserland of waarmee Nederland een overeenkomst tot acceptatie van de zeevarenden uit dat land heeft gesloten. 

Voor wie?

Internationale regelgeving (STCW 2010) vereist dat een zeevarende aan boord van een schip dat vaart onder Nederlandse vlag in het bezit is van een Nederlands erkenning van het vaarbevoegdheidsbewijs en/of bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers. Dit houdt in dat een buitenlandse zeevarende met een buitenlands vaarbevoegdheidsbewijs en/of bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers een aanvraag kan indienen voor een Nederlandse erkenning van het het vaarbevoegdheidsbewijs en/of bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers.

Klik hier voor landen waarmee een bilaterale overeenkomst is afgesloten.

Aanvraag

Voor de aanvraag van het vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning zijn de volgende documenten vereist: 

  • kopie van uw geldige nationaliteitsbewijs (paspoort of gemeentelijke identiteitskaart of toeristenkaart);
  • een recente pasfoto (voorzien van naam en geboortedatum);
  • kopie geldige geneeskundige verklaring voor de zeevaart;
  • kopie geldig GMDSS certificaat (indien functie radio operator niet vermeld staat op het CoC);
  • kopie van het geldige onderliggende "Certificate of Competency" (CoC) of "Certificate of Proficiency"(CoP) van een land waarmee Nederland een overeenkomst heeft gesloten;
  • kopie licentie KVNR of Vereniging van Waterbouwers (alleen van toepassing voor een kapitein uit een niet EU-lidstaat).

Voor aanvullende aantekeningen op de Nederlandse erkenning van het vaarbevoegdheidsbewijs (b.v. tankeraantekening) dient deze aantekening ook op het onderliggende CoC vermeld te staan.

Indien een separaat bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op Tankers (CoP) ter erkennen wordt aangeboden, dient hiervoor een aparte aanvraag te worden ingediend.

Certificaat wettentoets: voor de aanvraag van een Nederlandse erkenning van het vaarbevoegdheidsbewijs dient de kapitein met een buitenlandse opleiding kennis te hebben van de Nederlandse wetgeving. Een certificaat dat men deze kennis beheerst is te verkrijgen door een wettentoets af te leggen. Het afnemen van de wettentoets is door de Inspectie Leefomgeving en Transport overgedragen naar de volgende drie onderwijsinstellingen: 

  • Nova College
  • Scheepvaart en Transport College
  • NTTA

De looptijd van het Nederlandse vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning is gelijk aan de looptijd van het onderliggende "Certificate of Competency" en/of "Certificate of Proficiency". 

Gezellen

Voor buitenlandse gezellen is een Nederlands vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning (en monsterboekje) niet vereist, indien u in het bezit bent van een nationaal vaarbevoegdheidsbewijs en monsterboekje. 

Visserij

Een Nederlandse erkenning van een buitenlands vaarbevoegdheidsbewijs voor de zeevisserij is niet vereist.

Gerelateerde producten

Bekwaamheidsbewijs IGF-code

Elke zeevarende die dienst doet op schepen die vallen onder de IGF-code (the international code of safety for ships using gases or other lo...

Monsterboekje

Elke zeevarende heeft een monsterboekje nodig. In het boekje staan alle belangrijke gegevens over werkervaring en afgeronde opleidingen.

Persoonsdispensatie

In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij ziekte van bemanningsleden of niet voldoen aan de bevoegdheidseis, kan een vrijstelling worde...

Polar Code bekwaamheidsbewijs

Als zeevarende moet u in sommige gevallen beschikken over een Polar Code bekwaamheidsbewijs als u dienst doet op een schip waarop de Polar ...

Scheepskok

Als de voorgeschreven bemanning via het bemanningscertificaat uit meer dan negen personen bestaat, is het verplicht om een scheepskok aan b...

Tarieven koopvaardij

Tarieven koopvaardij

Type rating High-Speed Craft certificaat

Kapitein, stuurlieden, werktuigkundigen en maritieme officieren van hogesnelheidsschepen moeten in bezit zijn van het certificaat Type Rati...

Vaarbevoegdheidsbewijs en bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers

Elke zeevarende moet in het bezit zijn van een geldig vaarbevoegdheidsbewijs en/of een bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers.

Scheepvaart

Meest gestelde vragen over scheepvaart

Hulp bij uw aanvraag

Hulp bij de eerste aanvraag van uw vaarbevoegdheidsbewijs en alle scheepvaartformulieren en -documenten