Kiwa Register

We create trust

Scheepskok

Als de voorgeschreven bemanning via het bemanningscertificaat uit meer dan negen personen bestaat, is het verplicht om een scheepskok aan boord te hebben. Een scheepskok dient in het bezit te zijn van een bekwaamheidsbewijs scheepskok. Dit voorschrift vloeit uit het Maritieme Arbeidsverdrag (MAV) en is in de nieuwe Wet zeevarenden opgenomen. Dit bekwaamheidsbewijs wordt door Kiwa Register afgegeven. 

Voorwaarden

U kunt een aanvraag indienen voor een bekwaamheidsbewijs scheepkok als u: 

  • in het bezit bent van een Nederlands kennisbewijs als kok, als u een maand diensttijd heeft opgedaan in de kombuis van een zeeschip;
  • in het bezit bent van een Nederlands vaarbevoegdheidsbewijs als scheepskok voor 1 februari 2002 en als u 36 maanden vaartijd als scheepskok kunt aantonen bij een Nederlandse zeewerkgever.

Personen met bewijzen als scheepskok uit de volgende landen zijn toegestaan om dienst te doen op schepen onder Nederlandse vlag: 

  • EU lidstaten
  • EER staten
  • Landen die het MAV hebben geratificeerd
  • Landen die het ILO 69 Scheepskok Verdrag hebben geratificeerd

Tot deze groep behoren in ieder geval de landen waarmee Nederland in het kader van STCW I/10 een overeenkomst mee heeft, de lijst wordt op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport gepubliceerd. Deze personen kunnen geen Nederlands bekwaamheidsbewijs aanvragen.

Meer informatie kunt u vinden in de Gids Uitvoering Wet zeevarenden. Deze vindt u op www.ilent.nl.

Gerelateerde producten

Bekwaamheidsbewijs IGF-code

Elke zeevarende die dienst doet op schepen die vallen onder de IGF-code (the international code of safety for ships using gases or other lo...

Erkenning van het vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs

De erkenning van een vaarbevoegdheidsbewijs en/of bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers wordt verstrekt aan officieren in bezit...

Monsterboekje

Elke zeevarende heeft een monsterboekje nodig. In het boekje staan alle belangrijke gegevens over werkervaring en afgeronde opleidingen.

Persoonsdispensatie

In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij ziekte van bemanningsleden of niet voldoen aan de bevoegdheidseis, kan een vrijstelling worde...

Polar Code bekwaamheidsbewijs

Als zeevarende moet u in sommige gevallen beschikken over een Polar Code bekwaamheidsbewijs als u dienst doet op een schip waarop de Polar ...

Tarieven koopvaardij

Tarieven koopvaardij

Type rating High-Speed Craft certificaat

Kapitein, stuurlieden, werktuigkundigen en maritieme officieren van hogesnelheidsschepen moeten in bezit zijn van het certificaat Type Rati...

Vaarbevoegdheidsbewijs en bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers

Elke zeevarende moet in het bezit zijn van een geldig vaarbevoegdheidsbewijs en/of een bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers.

Scheepvaart

Meest gestelde vragen over scheepvaart

Hulp bij uw aanvraag

Hulp bij de eerste aanvraag van uw vaarbevoegdheidsbewijs en alle scheepvaartformulieren en -documenten