Tarieven koopvaardij

Monsterboekje € 87,12
Vaarbevoegdheidsbewijs gezel € 89,54
Vaarbevoegdheidsbewijs kapitein/officier € 133,10
Erkenning van het vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs € 154,88
Bekwaamheidsbewijs scheepskok € 145,20
Bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers € 145,20
Erkenning bekwaamheidsbewijs tanker (CoP) € 169,40
Persoonsdispensatie € 280,72
Certificaten uitvoering beveiligingstaken en bewustwording scheepsbeveiliging (duplicaat) € 79,86
   
De tarieven zijn inclusief 21% BTW. De tarieven zeevaart zijn vastgesteld in de Regeling tarieven scheepvaart  
   
Express Service  
Naast het tarief voor het product, betaalt u per aangevraagde dienst Express Service € 101,64 (inclusief 21% BTW en verzending per reguliere post).