Kiwa Register

We create trust

Type rating High-Speed Craft certificaat

Kapitein, stuurlieden, werktuigkundigen en maritieme officieren van hogesnelheidsschepen moeten in bezit zijn van het certificaat Type Rating High-Speed Craft (Type Rating HSC) voor het hogesnelheidschip waarop zijn dienst doen. 

Voorwaarden

Voor de afgifte van het certificaat Type Rating HSC heeft de aanvrager met goed gevolg een erkende training afgerond die voldoet aan voorschrift 18.3.3 van de resolutie MSC.97(73) van de Maritieme Veiligheidscommissie aangenomen Internationale Code voor de veiligheid van hogesnelheidsschepen (High-Speed Craft Code, 2000). 

Aanvraag

Gebruik het formulier rechts op deze pagina om uw aanvraag voor een Type Rating High-Speed Craft in te dienen. 

Verloren of gestolen

Indien het certificaat Type Rating High Speed Craft is verloren of gestolen kan een duplicaat worden aangevraagd. U moet dan een kopie van uw geldige nationaliteitsbewijs (paspoort of gemeentelijke identiteitskaart of toeristenkaart) overleggen.

 

Gerelateerde producten

Bekwaamheidsbewijs IGF-code

Elke zeevarende die dienst doet op schepen die vallen onder de IGF-code (the international code of safety for ships using gases or other lo...

Erkenning van het vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs

De erkenning van een vaarbevoegdheidsbewijs en/of bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers wordt verstrekt aan officieren in bezit...

Monsterboekje

Elke zeevarende heeft een monsterboekje nodig. In het boekje staan alle belangrijke gegevens over werkervaring en afgeronde opleidingen.

Persoonsdispensatie

In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij ziekte van bemanningsleden of niet voldoen aan de bevoegdheidseis, kan een vrijstelling worde...

Scheepskok

Als de voorgeschreven bemanning via het bemanningscertificaat uit meer dan negen personen bestaat, is het verplicht om een scheepskok aan b...

Tarieven koopvaardij

Tarieven koopvaardij

Vaarbevoegdheidsbewijs en bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers

Elke zeevarende moet in het bezit zijn van een geldig vaarbevoegdheidsbewijs en/of een bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers.

Scheepvaart

Meest gestelde vragen over scheepvaart

Hulp bij uw aanvraag

Hulp bij de eerste aanvraag van uw vaarbevoegdheidsbewijs en alle scheepvaartformulieren en -documenten