Kiwa Register

We create trust

Vaarbevoegdheidsbewijs en bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers

Elke zeevarende moet in het bezit zijn van een geldig vaarbevoegdheidsbewijs en/of een bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers. Om in aanmerking te komen voor een vaarbevoegdheidsbewijs en/of een bekwaamheidsbewijs, moet een zeevarende kennis en ervaring (diensttijd) aantonen en bepaalde opleidingen en cursussen hebben gevolgd. 

Aanvraag

U kunt uw vaarbevoegdheidsbewijs en/of bekwaamheidsbewijs aanvragen via de aanvraagportal. Voor hulp bij het indienen van de juiste documenten bij uw aanvraag, klik hier.  

Verklaring eisen van bekwaamheid gezel

Voor een vaarbevoegdheidsbewijs gezel dient verklaard te worden door een kapitein of hoofdwerktuigkundige dat de zeevarende voldoet aan de eisen van bekwaamheid en dat er relevante ervaring is behaald via een afgetekend takenboek. Deze verklaring kan gehanteerd worden om aan te tonen dat de aanvrager in het bezit is van een afgetekend takenboek. 

Verloren of gestolen

Indien het vaarbevoegdheidsbewijs en/of bekwaamheidsbewijs is verloren of gestolen, kan een duplicaat worden aangevraagd. De volgende documenten zijn dan vereist: 

  • kopie van uw geldige nationaliteitsbewijs (paspoort of gemeentelijke identiteitskaart of toeristenkaart);
  • een recente pasfoto (voorzien van uw naam en geboortedatum).

Gerelateerde producten

Bekwaamheidsbewijs IGF-code

Elke zeevarende die dienst doet op schepen die vallen onder de IGF-code (the international code of safety for ships using gases or other lo...

Erkenning van het vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs

De erkenning van een vaarbevoegdheidsbewijs en/of bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers wordt verstrekt aan officieren in bezit...

Monsterboekje

Elke zeevarende heeft een monsterboekje nodig. In het boekje staan alle belangrijke gegevens over werkervaring en afgeronde opleidingen.

Persoonsdispensatie

In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij ziekte van bemanningsleden of niet voldoen aan de bevoegdheidseis, kan een vrijstelling worde...

Scheepskok

Als de voorgeschreven bemanning via het bemanningscertificaat uit meer dan negen personen bestaat, is het verplicht om een scheepskok aan b...

Tarieven koopvaardij

Tarieven koopvaardij

Type rating High-Speed Craft certificaat

Kapitein, stuurlieden, werktuigkundigen en maritieme officieren van hogesnelheidsschepen moeten in bezit zijn van het certificaat Type Rati...

Scheepvaart

Meest gestelde vragen over scheepvaart

Hulp bij uw aanvraag

Hulp bij de eerste aanvraag van uw vaarbevoegdheidsbewijs en alle scheepvaartformulieren en -documenten