Kiwa Register

We create trust
Let op: lees hier meer over de langere wachttijd voor het behandelen van aanvragen.

CPL(FB) - Commercial Pilot Licence Free Balloon

Een CPL(FB) (Commercial Pilot Licence Free Balloon) geeft de bevoegdheid tegen vergoeding op te treden als bestuurder van een vrije ballon tijdens VFR-vluchten en onder voorwaarden bij nacht. Dit is een nationaal bewijs van bevoegdheid.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een CPL(FB) moet u:

  • tenminste 18 jaar zijn;
  • met goed gevolg de theorie- en praktijkexamens voor een CPL(FB) hebben behaald, waarbij het gehele theorie-examen binnen 18 maanden is afgerond en het praktijkexamen is afgerond binnen 36 maanden vanaf de datum waarop de aanvrager is geslaagd voor het theorie-examen;
  • tenminste twaalf vluchten hebben uitgevoerd op een vrije ballon van de klasse A, met een FI(FB);
  • praktijkexamen met goed gevolg hebben afgelegd waar de bedrevenheid wordt aangetoond voor het CPL(FB) en de klassebevoegdverklaring;
  • beschikken over een medisch certificaat klasse 2.

Uitbreiding naar andere klassebevoegdverklaringen (B, C en D, Ballonnen met grotere volumes) is mogelijk. Bovenstaande voorwaarden zijn een verkorte weergave van de formele eisen voor de afgifte van een CPL(FB). In de regeling en het besluit onder het kopje ‘Wet- en regelgeving’ worden alle eisen beschreven.  

Conversie CPL(FB) naar BPL

Op 8 april 2020 moeten alle nationale CPL(FB) bewijzen van bevoegdheid geconverteerd zijn naar een EU BPL. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft een conversieverslag geschreven waarin staat vermeld onder welke voorwaarden houders van een geldig nationaal CPL(FB) in aanmerking kunnen komen voor conversie naar een EU-BPL. Klik hier voor meer informatie.  

Wet- en regelgeving