Kiwa Register

We create trust

Bewijs van bevoegdheid onderhoudstechnici Part-66

Onderhoud aan vliegtuigen mag uitsluitend worden uitgevoerd en vrijgegeven door daartoe bevoegde personen. Als bewijs hiervan heeft de onderhoudstechnicus een bevoegdheid nodig. 

Voor wie?

Onderhoudstechnici moeten voldoen aan de Europese standaard die is voorgeschreven door EASA en vastgesteld in de EASA Part 66 regelgeving. Wanneer u voldoet aan de kwalificaties van Part 66, komt u in aanmerking voor een bewijs van bevoegdheid, ook wel Aircraft Maintenance Licence (AML) genoemd. Kiwa Register is de bevoegde instantie voor uitgifte van het AML. Een AML bestaat uit de basisbevoegdheid en aanvullende type ratings. 

Voorwaarden

Op het AML kunnen verschillende categorieën bevoegdheden staan: A, B1, B2, B3 en C en type bevoegdverklaringen.

Afhankelijk van de (sub)categorie die wordt aangevraagd, moet u een vastgesteld kennisniveau aantonen van gerelateerde onderwerpen. Deze onderwerpen en het bijbehorende kennisniveau zijn per (sub)categorie gespecificeerd in EASA Part-66, Appendix 1.

Daarnaast moet u, afhankelijk van de categorie die wordt aangevraagd, een vastgesteld aantal jaren ervaring aantonen in de civiele luchtvaart. De hoeveelheid aan te tonen ervaring varieert niet alleen per categorie, maar is mede afhankelijk van de gevolgde opleiding. Daarnaast dient de verkregen ervaring recent en relevant te zijn voor de aangevraagde categorie.

Meer informatie over de verschillende categorieën en type bevoegdverklaringen en de eisen die daarvoor gelden vindt u rechts op deze pagina. 

Aanvraag

U kunt een AML aanvragen door gebruik te maken van het aanvraagformulier rechts op deze pagina. In de toelichting van het aanvraagformulier vindt u de bijlagen die u mee moet sturen met de aanvraag. U kunt uw aanvraag per post of mail versturen naar Kiwa Register. Als wij uw complete aanvraag hebben ontvangen, inclusief betaling, ontvangt u binnen vijftien werkdagen de beslissing op uw aanvraag. 

Wet- en regelgeving

Gerelateerde producten

Tarieven producten voor onderhoudstechnici

Express Service luchtvaart

De Express Service luchtvaart omvat momenteel alle producten voor het vliegend personeel met nationale wet- en regelgeving en Part FCL als wettelijke basis (met…

Onderhoudstechnici luchtvaart

Veelgestelde vragen over onderhoudstechnici luchtvaart