Luchtvaart

 

Hoe lang is mijn praktijkexamen geldig?

Uw praktijkexamen is zes maanden geldig na het behalen van een voldoende voor de vaardigheidstest.

 

Mijn LPE bevoegdheid is verlopen, wat moet ik doen?

Indien de LPE korter dan drie maanden is verlopen, kan de taalvaardigheidsbeoordeling plaatsvinden tijdens een bestaande toetsings- of trainingsactiviteit zoals een profcheck bij daartoe door de Inspectie Leefomgeving en Transport erkende beperkte Language Assessment Body (LAB).  

 

Daarnaast kan de taalvaardigheidsbeoordeling worden uitgevoerd bij een door de Inspectie Leefomgeving en Transport erkende taalbeoordelingsinstantie of een erkende LAB in een andere EU-lidstaat.

 

Indien de LPE langer dan drie maanden is verlopen kan de taalvaardigheidsbeoordeling uitsluitend worden uitgevoerd bij een door de Inspectie Leefomgeving en Transport erkende taalbeoordelingsinstantie (Language Assessment Body (LAB)) of een erkende LAB in een andere EU-lidstaat.

 

Wat moet ik doen om mijn Nederlands EU brevet om te zetten naar een buitenlands EU brevet?

Om uw Nederlandse EU brevet om te zetten naar een buitenlands EU brevet, kunt u contact opnemen met de buitenlandse autoriteiten en daar een verzoek indienen voor omzetting. De buitenlandse autoriteit stuurt een licence transfer formulier naar Kiwa Register. Kiwa Register vult het licence transfer formulier in en stuurt deze vervolgens terug naar de betreffende autoriteit. Zodra u het nieuwe EU brevet heeft ontvangen, wordt u verzocht om uw Nederlands brevet in te leveren bij de buitenlandse autoriteiten.

 

Wat moet ik doen om mijn buitenlandse EU brevet om te zetten naar een Nederlands EU brevet?

Om uw buitenlandse EU brevet om te zetten naar een Nederlands brevet vult u het formulier “Part-FCL licence transfer” in. Deze stuurt u met een kopie van uw paspoort naar Kiwa Register. Kiwa Register vraagt uw gegevens op bij de betreffende autoriteit door middel van een licence transfer formulier. Zodra deze gegevens zijn ontvangen door Kiwa Register, krijgt u een acceptgiro voor de afgifte van het Nederlands EU bewijs van bevoegdheid. Uw gegevens worden overgenomen zoals het op het licence transfer document staat.

 

Hoe kan een verification letter en/of een no incident/accident verklaring worden opgevraagd?

Het verstrekken van een verification letter is een dienst waar we sinds 1 november 2017 een vergoeding voor vragen. De verification letter kan worden aangevraagd door de piloot, luchtvaartmaatschappij of luchtvaartautoriteit. Het verzoek kan via het contactformulier worden ingediend met de vermelding van het adres wat op de factuur vermeld moet worden.

 

In de verificatie letter wordt uw naam, geboortedatum, brevet nummer en alle geldige ratings vermeld. Ook wordt er een no-incident/accident verklaring gegeven in de verification letter.

De no-incident/accident verklaring kan door de piloot, luchtvaartmaatschappij of luchtvaartautoriteit aangevraagd worden. Dit is ook een dienst waar sinds 1 november 2017 een vergoeding voor wordt gevraagd. De geldige ratings worden hierin niet genoemd.

 

Meer informatie over de diensten en tarieven vindt u hier. 

Verificatie van de medische gegevens wordt afgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport. Verzoeken hiervoor kunnen gestuurd worden naar medischluchtvaart@ilent.nl

 

Waar kan ik de eisen vinden voor verlenging en hernieuwde afgifte van een instructeurscertificaat?

Eisen voor de verlenging en hernieuwde afgifte van een instructeurscertificaat kunt u vinden in de Verordening (EU) Nr. 1178/2011 van de commissie van 3 november 2011. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de instructeurcertificaten en de verwijzing naar de Verordening met paginanummer.

 

Soort instructeurs certificaat

FI

TRI

CRI

IRI

SFI
 

Verlenging

FCL.940.FI (a) en (b), p. 51

FCL.940.TRI (a),
p.55

FCL.940.CRI (a) en (b),
p.56

FCL.940.IRI,
p.58

FCL.940.SFI (a), (b) en (c)
p. 60

Hernieuwde afgifte

FCL.940.FI (c),
p.52

FCL.940.TRI (b),
p.55

FCL.940.CRI (c),
p.57

FCL.940.SFI (d),
p.60

 

Soort instructeurs certificaat

MCCI

STI

MI

FTI

(Kunnen pas worden afgegeven vanaf 8 april 2015)

Verlenging

FCL.940.MCCI (a),
p.61

FCL.940.STI (a)
p.62

Het MI-certificaat is zo lang geldig als het certificaat van FI, TRI of CRI
zie FCL.940.MI
p.63

FCL.940.FTI (a),
p.63

Hernieuwde afgifte

FCL.940.MCCI (b),
p.61

FCL.940.STI (b)
p.62

FCL.940.FTI (b),
p.,64

 

Welke bevoegdheden heeft een RFI (Recreational Flight Instructor)?

De RFI (SEP/TMG/MLA) is bevoegd tot het geven van instructie aan kandidaten voor en houders van een bewijs van bevoegdheid RPL (Recreational Pilot Licence).

 

De RFI heeft geen bevoegdheid om instructie aan te bieden aan kandidaten voor en houders van EU-bewijzen van bevoegdheid (PPL, CPL en ATPL). Dat geldt ook voor de instructievlucht welke in het kader van de verlenging van de (klasse)bevoegdverklaring door een houder van een EU-bewijs van bevoegdheid kan worden gevolgd.

 

Uitzonderingen worden gemaakt voor een RFI(A) (MLA) en RFI(H) (gyroplanes). Deze vallen onder de categorie Annex 2 toestellen die nationaal geregeld moeten worden. Op grond van het feit dat deze bevoegdverklaringen nationale bevoegdheden zijn, mag de RFI (MLA) ook instructie aanbieden aan houders van een EU-bewijs alsmede de instructievlucht welke in het kader van de verlenging van de (klasse)bevoegdverklaring door een houder van een EU-bewijs van bevoegdheid kan worden gevolgd. 

 

N.B. Met betrekking tot de bevoegdheden van examinatoren RFE (Recreational Flight Examiner) geldt een zelfde systematiek als voor de bevoegdheden voor de instructeurs zoals hierboven beschreven.

 

Wat zijn de richtlijnen voor de opmaak van een ‘course completion certificaat’ en een ‘verklaring base check’?

Het course completion certificaat wordt door de ATO afgegeven en zal de volgende gegevens bevatten: 

 
 • Naam kandidaat
 • Geboortedatum van de kandidaat
 • Soort opleiding
 • Start- en einddatum opleiding (indien vereist)
 • Het nummer van de ATO approval
 • Dagtekening
 • Handtekening van de Head of Training
 • Stempel ATO (indien het course completion certificaat niet voorzien is van het logo van de ATO) 
 

De verklaring base check wordt afgegeven door de ATO en dient de volgende gegevens te bevatten: 

 
 • Naam kandidaat
 • Geboortedatum van de kandidaat
 • Type toestel
 • Aantal starts en landingen + datum
 • Naam instructeur
 • Dagtekening
 • Handtekening van de Head of Training
 • Stempel ATO (indien de verklaring base check niet voorzien is van het logo van de ATO) 
 

The course completion certificate, issued by the ATO, has to contain the following details: 

 
 • Name of the candidate
 • Date of birth of the candidate
 • Type of the course
 • Start and completion date of the course (if required)
 • The number the ATO approval
 • Signature of the Head of Training
 • The issue date of the course completion
 • Stamp of the ATO (only required when the course completion isn’t printed on a paper including letterhead of the ATO) 
 

The statement of the base check certificate has to contain the following details: 

 
 • Name of the candidate
 • Date of birth of the candidate
 • Aircraft type
 • Number of touch and go’s + date
 • Instructor’s name
 • The issue date of the statement base check
 • Stamp of the ATO (only required when the base check certificate isn’t printed on a paper including letterhead of the ATO)
 

Wat betaal ik als ik meerdere producten tegelijk aanvraag?

Elke aanvraag voor een afgifte van een product wordt afzonderlijk behandeld omdat elk product andere wettelijke voorwaarden heeft waaraan getoetst moet worden. Daarom betaalt u per behandeling van een product het tarief, zoals dat is vermeld in de regeling tarieven luchtvaart.

 

Ik woon in het buitenland. Hoe ontvang ik mijn bewijs van bevoegdheid?

Als u in het buitenland woont en geen correspondentieadres in Nederland heeft, wordt uw bewijs van bevoegdheid vanaf 1 mei 2019 per aangetekende post verstuurd. U ontvangt daarvoor, naast een factuur voor de behandeling van uw aanvraag, een factuur voor de koeriersdienst. Klik hier voor het tarief. Wanneer uw bewijs van bevoegdheid wordt verzonden, krijgt u van ons per e-mail een track & trace code waarmee u de verzending kunt volgen.

Part-FCL

Antwoord op veelgestelde vragen over de EASA-regelgeving vindt u ook op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.
 

Ik heb een in Nederland uitgegeven brevet conform JAR-FCL, wat zijn de veranderingen voor mij?

Als u in het bezit bent van een brevet conform JAR-FCL, kunt u ook na 8 april 2013 doorvliegen met de op dat moment geldige klasse- en typebevoegdverklaringen tot aan de vervaldatum van de klasse- en typebevoegdverklaringen die opgenomen zijn in uw JAR-FCL brevet. 

 

Indien de geldigheid van uw bewijs van bevoegdheid (een bewijs is vijf jaar geldig) nog niet is verlopen en uw bewijs nog ruimte heeft om een verlenging of hernieuwde afgifte op aan te tekenen dan is dat eveneens na 8 april 2013 mogelijk op het JAR-FCL brevet. 

 

Op het moment dat uw brevet wel verloopt (na vijf jaar) of geen mogelijkheid biedt om een verlenging of hernieuwde afgifte op aan te tekenen zal bij de verlenging of bij de hernieuwde afgifte na 8 april 2013 moet u voldoen aan de eisen zoals gesteld in Part-FCL. 

 

De uiterste datum dat u uw bewijs dient om te zetten is op grond van EU-verordening 1178/2011 vastgesteld op 8 april 2018.

 

Wat is een ATO?

Een ATO is een Approved Training Organisation, een organisatie die gekwalificeerd is voor de uitvoering van opleidingen met het oog op het verkrijgen of verlengen van bewijzen van bevoegdheid als piloot en daarmee samenhangende bevoegdverklaringen.

 

Wat moet ik doen als mijn typerating/klassebevoegdverklaring is verlopen?

Als uw typerating/klassebevoegdverklaring is verlopen dan moet u zich wenden naar een ATO. Het is ter beoordeling van de ATO, indien nodig, om de zwaarte te bepalen van de extra trainingen die vereist zijn. Daarbij moet een kandidaat ook slagen voor een bekwaamheidsproef (profcheck).Gerelateerde regelgeving vindt u in de AMC1 FCL 740(b)(1).

 

Wat voor gevolgen heeft de implementatie van Part-FCL voor mijn instructeursbevoegdheid?

Als u een instructeurbevoegdheid hebt op een JAR-FCL brevet (bijvoorbeeld FI, CRI, SFI of TRI) zullen de bevoegdheden geldig blijven inachtneming van de bestaande regelgeving JAR-FCL. Vervolgens worden de bevoegdheden afgegeven/verlengd/hernieuwd conform de regelgeving Part-FCL. In vergelijking met de JAR-FCL zijn er wijzigingen in de Part-FCL die betrekking hebben op de instructeurbevoegverklaringen, de verschillen kunt u vinden in subdeel J van deel FCL

 

Wat gebeurt er met mijn gelijkstelling op het moment van implementatie Part-FCL?

Een bewijs van gelijkstelling wordt voor één jaar afgegeven, binnen dit jaar moet u voldoen aan de volledige eisen zoals gesteld in Part-FCL. U kunt deze regelgeving vinden in bijlage III Deel Acceptatie.

 

Op het moment dat ik instructie wil gaan geven buiten het grondgebied van de lidstaten, welke procedure moet ik dan volgen?

In het geval dat vlieginstructie wordt gegeven aan een ATO buiten het grondgebied van de lidstaten, mag de bevoegde autoriteit een certificaat als instructeur uitreiken aan een kandidaat die houder is van een bewijs van bevoegdheid uitgereikt door een derde land, op voorwaarde dat de kandidaat voldoet aan de eisen conform Part-FCL. Kiwa Register geeft in dit geval geen certificaat uit maar een “authorisation” document, dit document zal in de vorm van een beschikking zijn.

 

Als Nederlandse brevethouders overgaan naar een Part-FCL brevet moet er dan een nieuw brevet aangevraagd worden?

Het huidige JAR-FCL brevet blijft ook na 8 april 2013 uw geldige brevetdocument mits het geldig is (vijf jaar). Er moet alleen een nieuw brevet worden aangevraagd als er een nieuwe bevoegdverklaring wordt toegevoegd of als het brevet vol of zoekgeraakt is. Indien deze situatie aan orde is zal er een nieuwe EU-document worden uitgegeven gebaseerd op de voorwaarden zoals die in de EU verordening staan.

 

Mag een buitenlandse Part-FCL gekwalificeerde examinator mijn praktijkexamen afnemen?

Een buitenlandse Part-FCL gecertificeerde examinator mag niet zonder meer uw praktijkexamen afnemen. De examinator moet daartoe expliciet toestemming krijgen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). U kunt contact opnemen met de ILT, afdeling praktijkexaminatoren Luchtvaart.

Conversie RPL naar LAPL

 

Tot welke datum kan ik gebruik maken van mijn bewijs van bevoegdheid RPL(A)/RPL(H)?

In de EU verordening 216/2008 is opgenomen dat op 8 april 2018 alle nationale bewijzen van bevoegdheid RPL(A) (SEP en TMG) en RPL(H) (met typebevoegdverklaring) moeten worden geconverteerd naar het Europese bewijs van bevoegdheid LAPL (A en H) (Light Aircraft Pilot License). Na 8 april 2018 is uw nationale bewijs van bevoegdheid niet meer geldig.

 

Ik ben in het bezit van een RPL(A) met de klassebevoegdverklaring MLA, moet dit bewijs ook worden geconverteerd?

Nee, de conversie geldt alleen voor houders van een RPL(A) met daar de klassebevoegdverklaringen SEP en TMG. Houders van een RPL(A)/MLA behouden hun nationale bewijs van bevoegdheid. De klassebevoegdverklaring MLA valt buiten de Europese verordening en dient nationaal geregeld te worden. De MLA valt onder de zogeheten Annex II regeling.

 

Ik ben in het bezit van een RPL(A) met de klassebevoegdverklaring SEP en MLA, moet dit bewijs ook worden geconverteerd?

Ja, op uw RPL(A)/SEP is de Europese verordening van toepassing, u dient het nationale bewijs van bevoegdheid voor 8 april 2018 te converteren naar een LAPL(A). Daarnaast behoudt u uw nationale bewijs van bevoegdheid RPL(A)/MLA waarmee u zonder meer kunt blijven vliegen.

 

Hoe vraag ik de conversie van een RPL naar een LAPL aan?

Op de pagina 'Aanvraagformulieren vliegend personeel' op deze website vindt u het formulier voor de aanvraag van de conversie RPL naar LAPL. De bijlagen die u met de aanvraag moet meesturen, vindt u op het aanvraagformulier.
 

Welke eisen zijn er verbonden aan de conversie van een RPL(A) naar LAPL(A)?

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft ten behoeve van de conversie een conversierapport geschreven. Deze vindt u terug op de website van de ILT, www.ilent.nl. 

 

Op grond van het conversierapport kan een RPL(A) onder de volgende voorwaarden worden geconverteerd: 

 
 • U bent in het bezit van een RPL(A)
 • U bent minimaal 17 jaar oud
 • U heeft tenminste 6 uur voltooid als gezagvoerder (PIC)
 • U heeft tenminste 3 uur solo overland navigatievluchten uitgevoerd
 • U heeft een uitwijkprocedure naar een uitwijkluchthaven getraind of uitgevoerd
 • U heeft een vlucht op lage hoogte (500 ft) onder omstandigheden met verminderd zicht getraind of uitgevoerd 
 

Middels een verklaring op het aanvraagformulier en het meesturen van kopieën van relevante pagina's van uw logboek, kunt u aantonen hieraan te voldoen.

 

Ik ben houder van een RPL(H), wat zijn de conversie eisen voor dit bewijs van bevoegdheid?

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft hiervoor nog geen conversierapport geschreven. Naar verwachting zullen de eisen voor de conversie van een RPL(H) voor de zomer worden gepubliceerd op de website van de ILT.

 

Ik heb in mijn RPL(A) ook een instructiebevoegdheid (RFI), kan deze ook naar een LAPL worden geconverteerd?

Nee, in een LAPL(A) kunnen geen instructiebevoegdverklaringen worden opgenomen. Wel zijn er door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) conversie eisen vastgesteld op grond waarvan u de RFI bevoegdheden kunt converteren naar een PPL(A) met een FI bevoegdheid. Voor de conversietraining dient u zich te melden bij een ATO, erkend voor het geven van een FI opleiding. Indien u nog niet beschikt over een PPL(A) dan dient u in overleg met de ATO een PPL(A) opleiding af te ronden. Meer informatie over deze conversie en de conversierapporten vindt u op www.ilent.nl.

 

Zijn er kosten verbonden aan de conversie RPL naar LAPL?

Ja, het tarief voor de conversie van RPL naar LAPL vindt u hier.