Brexit

Bekijk hieronder de meest gestelde vragen over Brexit en luchtvaart producten of ga direct naar alle meest gestelde vragen over luchtvaart producten.
 

Iemand vraagt een conversie aan op basis van zijn UK licence. De aanvrager heeft eerder in Nederland zijn theorie behaald, heeft ook een NL licence gehad en is vervolgens naar UK gegaan. Kan Kiwa op basis van deze theorie een conversie afgegeven?

Ja, want er wordt alleen gesproken over UK theoretical knowledge. De theorie heeft een geldigheidsduur conform FCL.025.
 
Voor iemand die houder is van een ATPL met een IR blijft de theorie geldig voor gedurende een periode van 7 jaar, gerekend vanaf de meest recente geldigheidsdatum van een IR aangeduid op het brevet.
 
Voor de overige brevetten dient de theorie opnieuw worden behaald indien de geldigheidsperiode, zoals omschreven in FCL.025, verstreken is. Welke theorie er behaald moet worden is afhankelijk van aanvraag die wordt ingediend.
 

Iemand vraagt een conversie/eerste afgifte aan. De aanvrager heeft in UK zijn theorie vóór 01-01-2021 behaald. Kan Kiwa de theorie accepteren?

Nee, de normale aanvaardingsprocedure (acceptance and validation/conversion) van toepassing is ná 01-01-2021. Dit betekent dat de UK theorie niet geaccepteerd kan worden en opnieuw behaald moet worden.
 
 

Kan Kiwa certificaten behaald vóór 01-01-2021 accepteren, die door een UK goedgekeurde opleidingsinstelling (toen nog onder EASA) zijn afgegeven?

Nee, certificaten die bij een UK opleidingsinstelling zijn behaald waarvoor de kandidaat ná 31-12-2020 een aanvraag indient niet geaccepteerd kunnen worden.
 

Kan Kiwa bijvoorbeeld een LPE 6 certificaat accepteren dat onder de JAR (Joint Aviation Requirements) FCL is behaald?

In dit specifieke geval zou het LPE-certificaat alleen geaccepteerd mogen worden indien hiervoor de aanvraag vóór 01-01-2021 is ingediend.
 

Kan iemand die houder is van een Nederlands brevet een type rating bijschrijven vanuit zijn UK brevet?

Ja, de aanvaardingsprocedure en conversieprocedure zijn van toepassing voor het accepteren van de UK licence/ratings vanaf 01-01-2021.
 

Indien een Nederlandse student PPL zijn gehele Part-FCL PPL-theorie behaalt in 2021 in the UK, is dit net als voor de Brexit, nog steeds rechtsgeldig voor een eerste Nederlandse aanvraag Part-FCL PPL?

Nee, de UK theorie is niet meer rechtsgeldig.
 

Kan Kiwa Engelse medicals accepteren die worden meegestuurd met aanvragen (niet zijnde UK licence transfers) die ná de Brexitdate zijn ingediend? Zo ja, zijn hier nog bepaalde criteria aan verbonden?

Indien een UK medical voor 01-01-2021 is afgegeven blijft deze geldig gedurende looptijd van de klasse.