Onderhoudstechnici luchtvaart

Klik hier voor de veelgestelde vragen bij EASA.

 

Wat is de status van mijn aanvraag?

Vragen omtrent de status van uw aanvraag kunnen wij helaas niet beantwoorden. Indien uw aanvraag langer dan 25 werkdagen geleden is ingediend, neem dan telefonisch contact op.
 

Ik wil een Part-66 AML aanvragen, wat zijn de eisen?

Om een Part-66 AML te verkrijgen, moet u basiskennis aantonen door middel van module examencertificaten. Welke modules dat zijn, hangt af van de categorie die u wilt aanvragen. 

 

Afhankelijk van uw vooropleiding, dient u tevens basiservaring aan te tonen: 

 
  • 2 jaar indien Part-147 erkend;
  • 3 jaar indien relevant maar niet Part-147 erkend;
  • 5 jaar indien geen relevante vooropleiding. 
 

U kunt gebruik maken van het logboek  basiservaring op deze website voor het aantonen van basiservaring.

 

Eén jaar van de basiservaring moet recent zijn; minimaal zes maanden binnen één jaar voor de aanvraag en de overige zes maanden in een periode van zeven jaar voor de aanvraag.

 

De resterende basiservaring moet binnen tien jaar voor de aanvraag zijn opgedaan.

 

Militaire ervaring telt alleen mee als het wordt aangetoond door middel van de luchtmacht, LUform 0199 en aangevuld met recente civiele (Part-145) ervaring. Voor categorie A zes maanden en voor categorie B1 twaalf maanden

 

Hoe lang zijn module examencertificaten en praktijkervaring geldig?

Module examencertificaten en ervaring mogen niet ouder zijn dan tien jaar voorafgaand aan de aanvraag. Uitzondering hierop zijn certificaten en opgedane basiservaring voor 1 augustus 2012 (voor 1149/2011) welke geldig zijn tot 31 juli 2022.

 

Kan ik vrijstelling krijgen op de vereiste modules?

Het is mogelijk om vrijstelling te krijgen op vereiste modules. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een aantal technische opleidingen geanalyseerd en bepaald of ze voldoen aan de criteria voor vrijstelling. Op basis hiervan is een lijst samengesteld die te vinden is in het infoblad Part-66.A.25 op deze website. Als u van de vrijstellingsmogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u aan de hand van het overzicht bepalen of u hiervoor in aanmerking komt.

 

Moet ik bij uitbreiding naar een andere (sub)categorie de essays van de modules 7,9 en 10 nogmaals doen?

Nee, het essaydeel van het examen in de modules 7, 9 en 10 hoeft maar één keer succesvol te worden afgelegd. Dit examen geeft dan vrijstelling voor het overeenkomstige essaydeel in een andere (sub)categorie.

 

Hoe kan ik mijn opgedane ervaring aantonen?

Voor het aantonen van ervaring is er een verschil tussen basiservaring en praktijkervaring. 

 

Basiservaring moet aangetoond worden bij een eerste aanvraag of uitbreiding met een andere (sub)categorie. Praktijkervaring moet aangetoond worden voor het bijschrijven van vliegtuigen uit de groepen 2 en 3 in de categorie B1 en B2. 

 

Voor de bevoegdheid “Vliegtuigen met zuigermotoren zonder druk cabine met een start gewicht tot 2000 kg” moet ook praktijkervaring worden aangetoond. Gebruik hiervoor de logboeken op deze website. 

 

Het aantonen van de basiservaring kan ook door een verklaring getekend door de quality manager van een erkend onderhoudsbedrijf onder toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Kiwa Register kan onderbouwing van de verklaring opvragen.

 

Ik heb mijn basiservaring in het buitenland opgedaan, kan dit meetellen?

Basiservaring opgedaan in het buitenland kan meetellen, als u kopieën van de AML’s van uw supervisor die uw logboek heeft afgetekend kan laten zien. Voor verklaringen van basiservaring geldt dat, aangezien de onderhoudsorganisatie niet onder toezicht staat van de Inspectie Leefomgeving en Transport, u moet aantonen dat de persoon die ondertekend namens het bedrijf hiervoor gemachtigd is.

 

Wanneer ik een eerste type uit groep 1 wil bijschrijven, wat moet ik dan aantonen?

Voor groep 1 moet u theorie en praktijk van de typetraining van een Part-147 erkende opleider Certificates of Recognition kunnen aantonen. Daarnaast moet u laten zien dat u een on the job training heeft gevolgd bij een daartoe bevoegde Part-145 onderhoudsorganisatie. Meer informatie vindt u in het infoblad Part-66.A.45 eisen bijschrijving type bevoegdheid op deze website.

 

Is het mogelijk om bij meerdere Part-145 onderhoudsorganisaties deel te nemen aan een on the job training (OJT)?

Ja, als aan de hieronder genoemde voorwaarden wordt voldaan, is het mogelijk om bij verschillende bedrijven deel te nemen aan een OJT.

 

De OJT moet plaats vinden onder de verantwoordelijkheid van een Part-145 of een Part-M subpart F organisatie in het bezit van een A rating voor het betreffende vliegtuigtype. De taken van on the job trainingslogboek kunnen bij verschillende Part-145 bedrijven worden uitgevoerd mits de kwalificaties van iedere supervisor die aftekent duidelijk zijn beschreven, ze over een bedrijfsautorisatie beschikken en er per bedrijf een assessment wordt gedaan. Het logboek moet duidelijk aangeven welke taken door het betreffende onderhoudsbedrijf zijn supervised/assessed. Deze bedrijven dienen onder toezicht te staan van de Inspectie Leefomgeving en Transport om een eventuele onsite verificatie mogelijk te maken.

 

Wat moet ik doen wanneer ik een eerste type wil bijschrijven met een on the job training (OJT) van een buitenlandse Part-145 aircraft maintenance organization?

De onderhoudsorganisatie staat niet onder toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport en dus zal de OJT tijdens het aanvraag proces worden gekeurd. Hiervoor moet u de volgende zaken meesturen met de aanvraag:  

 
  • de laatste toezichthouder goedkeuring van het Part-145 MOE;
  • hoofdstuk 3.15 OJT Procedures;
  • het AML plus de OJT authorisatie van de supervisors en assessors;
  • het OJT logboek;
  • een OJT compliance report welke aangeeft hoe de OJT voldoet aan Part-66;
  • contactgegevens van de toezichthouder. 
 

Hoe lang zijn typetraining en on the job training (OJT) geldig?

De aanvraag voor een typebijschrijving moet u binnen drie jaar na de typetraining indienen. Dit geldt ook voor de OJT.

 

Ik wil een typetraining volgen bij een opleider die niet Part-147 erkend is, wat kan ik doen?

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een type training (theorie en/of praktijk) op voorhand door de Inspectie Leefomgeving en Transport te laten goedkeuren wanneer u deze wilt volgen bij een niet Part-147 erkende organisatie. De voorwaarden staan in het infoblad Part-66.B.130 op deze website.

 

Ik woon in het buitenland. Hoe ontvang ik mijn bewijs van bevoegdheid?

Als u in het buitenland woont en geen correspondentieadres in Nederland heeft, wordt uw bewijs van bevoegdheid vanaf 1 mei 2019 per aangetekende post verstuurd. U ontvangt daarvoor, naast een factuur voor de behandeling van uw aanvraag, een factuur voor de koeriersdienst. Klik hier voor het tarief. Wanneer uw bewijs van bevoegdheid wordt verzonden, krijgt u van ons per e-mail een track & trace code waarmee u de verzending kunt volgen.