Digitale tachograafkaarten

Klik hier voor veelgestelde vragen over de aanvraagportal.

Klik hier voor een overzicht van actuele problemen en storingen.  

Klik hier voor veelgestelde vragen over de smart tachograaf.

 1. Zijn de kosten voor de digitale tachograafkaarten (bestuurderskaart, bedrijfskaart, werkplaatskaart) in alle landen hetzelfde?
 2. Kan een niet-EU chauffeur een bestuurderskaart aanvragen?
 3. Wat is een tijdelijke bestuurderskaart?
 4. De geldigheid van mijn rijbewijs verloopt eerder dan de geldigheid van mijn bestuurderskaart. Moet ik een nieuwe bestuurderskaart aanvragen als ik een nieuw rijbewijs (met een ander rijbewijsnummer) ontvang?
 5. Ik ben in het bezit van een in Nederland afgegeven bestuurderskaart die nog geldig is. Nu ga ik verhuizen naar het buitenland, moet ik in dat land een nieuwe kaart aanvragen?
 6. Ik wil mijn digitale tachograafkaart betalen, maar ik moet dat doen vanuit het buitenland. Wat is het IBAN-nummer en de SWIFT-code van Kiwa Register?
 7. Moet een zzp'er een bedrijfskaart en een bestuurderskaart hebben?
 8. Hoeveel bedrijfskaarten mag een bedrijf maximaal aanvragen?
 9. Kan ik een tachograafkaart met spoed aanvragen?  
 10. Heeft een wijziging van het Kamer van Koophandel nummer invloed op de bedrijfskaart?
 11. Welk diploma(nummer) heb ik nodig om een werkplaatskaart aan te vragen?
 12. Kan ik het pasnummer op de bevoegdheidspas van IBKI gebruiken voor de aanvraag van een werkplaatskaart?
    

Levering digitale tachograafkaarten

 1. Hoe maak ik een bezorg- of afhaalafspraak?
 2. Waar en wanneer kan mijn kaart bezorgd worden?
 3. Wat moet ik doen als ik ben verhinderd?
 4. Moet ik mij identificeren als de kaart bezorgd wordt?
 5. Moet ik een kopie laten maken van mijn identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) door de bezorger van AMP Groep?
 6. Kan mijn bestuurderskaart alleen op mijn huisadres worden bezorgd?
 7. Als de pasfoto op mijn identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) geen gelijkenis (meer) toont, krijg ik dan wel de kaart?
 8. Als de pasfoto op de kaart geen gelijkenis meer toont met mij als aanvrager, krijg ik dan wel de kaart?
 9. Er staat een fout in de persoonsgegevens op de kaart, krijg ik de kaart dan wel uitgereikt?
 10. Kan ik iemand machtigen om mijn digitale tachograafkaart in ontvangst te nemen?
 11. Wie is de AMP Groep?

 
 

 

1. Zijn de kosten voor de digitale tachograafkaarten (bestuurderskaart, bedrijfskaart, werkplaatskaart) in alle landen hetzelfde? 
Ondanks het feit dat de digitale tachograaf binnen Europa verplicht is, mag elk EU-lid zelf de prijs voor de kaarten bepalen. Het kan dus zijn dat een bestuurders-, bedrijfs- of werkplaatskaart in het ene land duurder is dan in het andere land. In Nederland wordt het tarief vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. 

Naar boven


2. Kan een niet-EU chauffeur een bestuurderskaart aanvragen? 
Ja, als de chauffeur in het bezit is van een tewerkstellingsvergunning en werkzaam is bij een Nederlandse onderneming (en in het geval van goederenvervoer tevens over een bestuurdersattest beschikt) kan er een tijdelijke bestuurderskaart worden aangevraagd door de werkgever. De bestuurderskaart wordt dan afgegeven voor de duur van de tewerkstellingsvergunning. 

Naar boven3. Wat is een tijdelijke bestuurderskaart?
Een tijdelijke bestuurderskaart is een bestuurderskaart voor chauffeurs afkomstig uit een niet EU/EER-land die werkzaam zijn bij een Nederlandse onderneming en daarvoor beroepsmatig goederenvervoer of beroepsmatig personenvervoer op een touringcar uitvoeren. Zij dienen in het bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning (en in het geval van goederenvervoer tevens een bestuurdersattest). De tijdelijke bestuurderskaart heeft een maximale geldigheidsduur van 185 dagen. Indien de tewerkstellingsvergunning of het bestuurdersattest eerder afloopt, is de verloopdatum van de tijdelijke bestuurderskaart hieraan gelijkgesteld. Een tijdelijke bestuurderskaart wordt slechts eenmaal afgegeven.

Naar boven  


4. De geldigheid van mijn rijbewijs verloopt eerder dan de geldigheid van mijn bestuurderskaart. Moet ik een nieuwe bestuurderskaart aanvragen als ik een nieuw rijbewijs (met een ander rijbewijsnummer) ontvang?
Nee, uw bestuurderskaart blijft geldig. Ook als het nummer van het nieuwe rijbewijs niet meer correspondeert met het rijbewijsnummer op de bestuurderskaart.

Naar boven


5. Ik ben in het bezit van een in Nederland afgegeven bestuurderskaart die nog geldig is. Nu ga ik verhuizen naar het buitenland, moet ik in dat land een nieuwe kaart aanvragen?
Nee, uw bestuurderskaart is gewoon vijf jaar geldig, ongeacht of u naar het buitenland verhuist. Als de geldigheid van uw bestuurderskaart verloopt, moet u een nieuwe kaart aan te vragen in het land waarin u woonachtig bent.

Naar boven


6. Ik wil mijn digitale tachograafkaart betalen, maar ik moet dat doen vanuit het buitenland. Wat is het IBAN-nummer en de SWIFT-code van Kiwa Register?
Voor betalingen vanuit het buitenland moet u het IBAN-nummer en de SWIFT-code van Kiwa Register gebruiken. Het IBAN-nummer van Kiwa Register is: NL62RABO0152544534. SWIFT code is: RABONL2U.

Naar boven


7. Moet een zzp'er een bedrijfskaart en een bestuurderskaart hebben?
Een zzp'er die voor eigen rekening en risico werkt, moet zowel een bedrijfskaart als een bestuurderskaart hebben. 

Naar boven


8. Hoeveel bedrijfskaarten mag een bedrijf maximaal aanvragen?
Een bedrijf mag maximaal 62 bedrijfskaarten per vestiging aanvragen.

Naar boven


9. Kan ik een tachograafkaart met spoed aanvragen?
Nee. Voor de digitale tachograafkaart hebben wij geen spoedprocedure.

Naar boven


10. Heeft een wijziging van het Kamer van Koophandel nummer invloed op de bedrijfskaart? 
Als uw Kamer van Koophandel nummer verandert, krijgt u, wanneer uw bedrijfskaart verloopt, geen opvolgende bedrijfskaart, maar een nieuwe. Zodra de nieuwe bedrijfskaart is aangemeld op de tachograaf, kunnen de oude gegevens in de tachograaf niet meer worden uitgelezen. Als u één of meerdere bedrijfskaarten heeft die nog niet zijn verlopen en met hetzelfde nummer als de verlopen kaart, kunt u deze nog aanmelden op de tachograaf en de oude gegevens downloaden. Als u alleen verlopen bedrijfskaarten heeft, dan kunt u terecht bij een geautoriseerde werkplaats om de oude gegevens uit de tachograaf te laten lezen. 

Naar boven  

11. Welk diploma(nummer) heb ik nodig om een werkplaatskaart aan te vragen? 
Om een werkplaatskaart aan te kunnen vragen heeft u een diploma van één van de onderstaande instanties nodig:  

 • Actia (diplomanummer bestaat uit zes cijfers)
 • Casu (diplomanummer begint met 'CA')
 • VDO Siemens (diplomanummer begint met een 'D')
 • Continental (diplomanummer begint met een 'D')
 • IBKI (vanaf 1 januari 2017) (diplomanummer bestaat uit zes cijfers)  

Vanaf 1 januari 2017 geeft IBKI de diploma’s af. Beschikte u vóór 1 januari 2017 reeds over een diploma (afgegeven door Actia, Casu, VDO Siemens of Continental) dan kunt u deze gebruiken voor het indienen van uw aanvraag voor een werkplaatskaart. Alleen op basis van het diplomanummer wordt een werkplaatskaart afgegeven.

Had u reeds een diploma en heeft u bij IBKI het examen voor verlenging van uw bevoegdheid als tachograaftechnicus met goed gevolg afgerond, dan ontvangt u van de RDW een bevoegdheidspas en pincode waarmee u voertuigen kunt melden in het RDW register. U krijgt van IBKI niet opnieuw een diploma. Uw eerder verkregen diploma blijft gehandhaafd en hiermee kunt u uw aanvraag voor een werkplaatskaart indienen.

Naar boven  


12. Kan ik het pasnummer op de bevoegdheidspas van IBKI gebruiken voor de aanvraag van een werkplaatskaart? 
Nee. Alleen met het diplomanummer kunt u een aanvraag indienen voor een werkplaatskaart. U vindt het nummer op het diploma dat u heeft ontvangen van IBKI (diplomanummer bestaat uit zes cijfers) of één van de hieronder genoemde instanties:  

 • Actia (diplomanummer bestaat uit zes cijfers)
 • Casu  (diplomanummer begint met 'CA')
 • VDO Siemens (diplomanummer begint met een 'D')
 • Continental (diplomanummer begint met een 'D')  

Naar boven

 

 

 

Levering digitale tachograafkaarten

1. Hoe maak ik een bezorg- of afhaalafspraak?

U kunt een afspraak maken voor het afhalen of de bezorging van uw kaart via www.mijnafspraak.nl. Plan de afspraak zo snel mogelijk: uw kaart verliest zijn geldigheid als het niet binnen twaalf weken is afgeleverd. 

Vul uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres in bij het maken van de afspraak. AMP kan u dan informeren over de bezorging:

 • Op de afspraakdatum ontvangt u rond 7:30 uur een e-mail met een tijdvak van twee uur waarbinnen de kaart wordt bezorgd.
 • U ontvangt een bericht wanneer de AMP medewerker naar u onderweg is. De geschatte aankomsttijd is dan te volgen op www.mijnafspraak.nl
 • Nadat u een afspraak heeft gemaakt voor de bezorging van uw kaart, ontvangt u een bevestiging per sms of e-mail.

Indien de AMP medewerker niet kan leveren binnen het gekozen tijdvak, wordt u hierover telefonisch op de hoogte gesteld voordat het afgestemde tijdvak is verlopen. U kunt dan een ander bezorgmoment kiezen. 

Naast het maken van een bezorgafspraak, kunt u ook ervoor kiezen om uw kaart op te halen. U kunt uw digitale tachograafkaart of boordcomputer taxikaart dan ophalen bij AMP in Houten, direct langs de A2.

Naar boven  

 

2. Waar en wanneer kan mijn kaart bezorgd worden? 
Uw kaart kan op werkdagen tussen 8:00 uur en 21:30 uur bezorgd worden op een door u opgegeven adres binnen Nederland (met uitzondering van Texel). Dit hoeft dus niet uw woonadres te zijn. Op zaterdag wordt er bezorgd tussen 8:00 uur en 17:00 uur. Als u kiest voor een bezorgafspraak binnen een tijdvak van twee uur, brengt AMP €5,95 in rekening. Dit bedrag kunt u pinnen bij de AMP medewerker.

Bezorging op zondag is mogelijk in bepaalde gebieden in Nederland. Of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u controleren tijdens het maken van uw afspraak. Voor deze service brengt AMP €5,95 in rekening. Dit bedrag kunt u pinnen bij de AMP medewerker.

Naar boven

 

3. Wat moet ik doen als ik ben verhinderd? 
Als u verhinderd bent, kunt u de afspraak wijzigen tot uiterlijk 23:00 uur op de dag voorafgaand aan de gemaakte afspraak via www.mijnafspraak.nl. De bezorgafspraak kan diverse malen verzet worden, zolang de bezorging binnen twaalf weken plaatsvindt. Uw kaart verliest zijn geldigheid als het niet binnen twaalf weken is afgeleverd.

Uw kaart wordt maximaal twee keer aangeboden door AMP. Het is dus belangrijk dat u persoonlijk aanwezig bent op het afgesproken bezorgmoment.

Naar boven  

 

4. Moet ik mij identificeren als de kaart bezorgd wordt?
Als de digitale tachograafkaart bij u bezorgd wordt, moet u zich met een geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) identificeren. Kunt u dit niet, dan wordt de kaart niet geleverd.

Indien uw identiteitsbewijs beschadigd is of als er twijfel is over de echtheid, wordt de kaart niet geleverd.

Naar boven

5. Moet ik een kopie laten maken van mijn identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) door de bezorger van AMP Groep? 
De bezorger van AMP Groep is verplicht om het identiteitsbewijs op echtheid te controleren met een ID reader. De ID reader maakt geen kopie, maar controleert uw identiteitsbewijs op echtheid. Als u weigert, wordt de kaart niet geleverd. 
 
Naar boven


6. Kan mijn bestuurderskaart alleen op mijn huisadres worden bezorgd?
Op de website www.mijnafspraak.nl kunt u een door u gewenst adres binnen Nederland (met uitzondering van Texel) opgeven voor de levering van uw kaart.

Naar boven7. Als de pasfoto op mijn identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) geen gelijkenis (meer) toont, krijg ik dan wel de kaart? 
Indien de pasfoto op uw identiteitsbewijs niet (meer) lijkt op u, wordt de kaart niet geleverd. 

Naar boven8. Als de pasfoto op de kaart geen gelijkenis meer toont met mij als aanvrager, krijg ik dan wel de kaart?
Indien de pasfoto op de kaart niet lijkt op u, wordt de kaart niet geleverd.

Naar boven9. Er staat een fout in de persoonsgegevens op de kaart, krijg ik de kaart dan wel uitgereikt?
Als er fouten in de initialen, de naam of een tussenvoegsel staan, wordt de kaart niet geleverd.

Naar boven10. Kan ik iemand machtigen om mijn digitale tachograafkaart in ontvangst te nemen?
In de Regeling tachograafkaarten staat opgenomen dat er voor de afgifte van de digitale tachograafkaarten een face-to-face-check met de aanvrager moet plaatsvinden. Het is dus niet mogelijk om iemand te machtigen.

Naar boven


11. Wie is de AMP Groep?
Sinds 1 december 2016 maken wij gebruik van de diensten van de AMP Groep voor het persoonlijk afleveren van kaarten voor de digitale tachograaf en de boordcomputer taxi.
Meer informatie over het maken van een afspraak voor het leveren van uw kaart, vindt u op www.mijnafspraak.nl of bekijk de instructiefilmpjes.

Naar boven