Nieuws

04-07-2019 Publicatie boordcomputer taxikaarten n.a.v. brief aan Tweede Kamer

Afgelopen jaren zijn alle boordcomputerkaarten voor de taxi uitgegeven met een einddatum 22 maart 2020 omdat het PKI Overheid certificaat dan komt te vervallen. Het is dus noodzakelijk om alle kaarten te vervangen met een nieuw certificaat.  >>

04-06-2019 Kiwa Register start met uitgifte smart tachograafkaarten

Vanaf 31 mei zijn we gestart met de uitgifte van smart tachograafkaarten. Hiermee geven we uitvoering aan de Europese Verordening 165/2014 welke ziet op de introductie van de smart tachograaf in het wegvervoer.  >>

17-05-2019 Levering tachograafkaarten tijdelijk uitgesteld

Vooruitlopend op het beschikbaar komen van de nieuwe generatie smart tachograafkaarten, hebben wij de productie van tachograafkaarten uitgesteld. >>

11-01-2019 Dinsdag 15 januari sluiten wij om 16:30 uur

Dinsdag 15 januari sluiten wij om 16:30 uur in verband met een divisiebijeenkomst.  >>

28-12-2018 Nieuwe tarieven per 1 januari 2019

Kiwa Register hanteert de tarieven zoals deze worden vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De minister heeft nieuwe tarieven vastgesteld die per per 1 januari 2019 van kracht worden.  >>

Resultatenpagina: 1 van 18 Volgende >