Nieuws

13-09-2019 Smart tachograafkaarten krijgen nieuw uiterlijk

Vanaf maandag 16 september 2019 krijgen de Nederlandse Smart Tachograafkaarten een nieuw uiterlijk. Omdat de Smart Tachograaf kaarten aan nieuwe eisen moeten voldoen is in overleg met de RDW ook het uiterlijk  >>

29-08-2019 Software probleem uitleesapparatuur opgelost: Kiwa levert Nederlandse werkplaatskaarten uit

Sinds juli is Kiwa begonnen met het uitgeven van Nederlandse Smart Tachograafkaarten. Helaas bleek tijdens het testen van de werkplaatskaarten dat er een probleem was met het uitlezen van de kaarten in bepaalde type apparaten van een specifieke fabr >>

04-07-2019 Publicatie boordcomputer taxikaarten n.a.v. brief aan Tweede Kamer

Afgelopen jaren zijn alle boordcomputerkaarten voor de taxi uitgegeven met een einddatum 22 maart 2020 omdat het PKI Overheid certificaat dan komt te vervallen. Het is dus noodzakelijk om alle kaarten te vervangen met een nieuw certificaat.  >>

04-06-2019 Kiwa Register start met uitgifte smart tachograafkaarten

Vanaf 31 mei zijn we gestart met de uitgifte van smart tachograafkaarten. Hiermee geven we uitvoering aan de Europese Verordening 165/2014 welke ziet op de introductie van de smart tachograaf in het wegvervoer.  >>

17-05-2019 Levering tachograafkaarten tijdelijk uitgesteld

Vooruitlopend op het beschikbaar komen van de nieuwe generatie smart tachograafkaarten, hebben wij de productie van tachograafkaarten uitgesteld. >>

Resultatenpagina: 1 van 18 Volgende >