Nieuws

04-06-2019 Kiwa Register start met uitgifte smart tachograafkaarten

Vanaf 31 mei zijn we gestart met de uitgifte van smart tachograafkaarten. Hiermee geven we uitvoering aan de Europese Verordening 165/2014 welke ziet op de introductie van de smart tachograaf in het wegvervoer.  >>

17-05-2019 Levering tachograafkaarten tijdelijk uitgesteld

Vooruitlopend op het beschikbaar komen van de nieuwe generatie smart tachograafkaarten, hebben wij de productie van tachograafkaarten uitgesteld. >>

11-01-2019 Dinsdag 15 januari sluiten wij om 16:30 uur

Dinsdag 15 januari sluiten wij om 16:30 uur in verband met een divisiebijeenkomst.  >>

28-12-2018 Nieuwe tarieven per 1 januari 2019

Kiwa Register hanteert de tarieven zoals deze worden vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De minister heeft nieuwe tarieven vastgesteld die per per 1 januari 2019 van kracht worden.  >>

16-12-2018 Bereikbaarheid tijdens de feestdagen

In verband met de aankomende feestdagen zijn wij op 24, 27 en 28 december uitsluitend telefonisch en per mail bereikbaar. >>

Resultatenpagina: 1 van 18 Volgende >