2016-12-28 Nieuwsbrief scheepvaart december 2016

Per 1 januari 2017 is de implementatieperiode van de wijzigingen in het STCW verdrag voorbij. Dat betekent dat voor het aanvragen van vaarbevoegdheidsbewijzen het een en ander verandert. In deze nieuwsbrief zijn de veranderingen onder elkaar gezet.

Een verlopen vaarbevoegdheidsbewijs kan voortaan verlengd worden

Het Ministerie Infrastructuur en Milieu en de Inspectie Leefomgeving en Transport hebben het mogelijk gemaakt om verlopen vaarbevoegdheidsbewijzen te kunnen verlengen mits aan alle overige eisen voldaan is. Voorheen was het alleen mogelijk een vaarbevoegdheidsbewijs te verlengen als het vaarbevoegdheidsbewijs op het moment van aanvraag geldig was.

Herhalingsverplichting veiligheidscertificaten voor alle zeevarenden (max. 5 jaar geldig)

Vanaf 1 januari 2017 worden de onderstaande certificaten onderdeel van de aanvraag voor een vaarbevoegdheidsbewijs voor een Nederlandse officier. Bij iedere aanvraag dient aangetoond te worden dat op moment van het indienen van de aanvraag de hieronder genoemde certificaten niet ouder zijn dan 5 jaar: 

  • Basisveiligheid
  • Brandbestrijding voor gevorderden
  • Reddingmiddelen
  • Het certificaat medische eerste hulp en medische zorg aan boord is alleen verplicht voor kapiteins (de herhalingstraining wordt vaak als combinatie aangeboden door trainingsinstituten)

Uitzondering: voor de functie kapitein schepen van minder dan 500 GT met de beperking tot reizen nabij de Nederlandse kust in een vaargebied dat zich uitstrekt tot de Nederlandse territoriale zee en de aansluitende zone van het Koninkrijk grenzend aan de Nederlandse territoriale zee kan worden volstaan met alleen het certificaat medische eerste hulp aan boord.

Overige certificaten voor bevoegdheden beperkt werkgebied

Voor bevoegdheden met de beperking tot reizen nabij de internationale kust geldt bovendien per 1 januari 2017 de volgende verplichting:

  • Voor kapiteins beperkt werkgebied internationale kust het certificaat aanvulling-N
  • Voor hoofdwerktuigkundigen beperkt werkgebied internationale kust het certificaat aanvulling-W  

Bekwaamheidsbewijs tanker voor gevorderden nu met takenboek en één maand boven de sterkte

Vanaf 1 januari 2017 is het mogelijk om de bekwaamheidsbewijzen gevorderden aan te vragen met een goedgekeurd Training record book ofwel takenboek (laatste pagina van het boek) en één maand vaartijd boven de sterkte. Het gaat om de volgende bekwaamheidsbewijzen:  

  • bekwaamheidsbewijs ladingbehandeling olietankschepen voor gevorderden;
  • bekwaamheidsbewijs ladingbehandeling chemicaliëntankschepen voor gevorderden;
  • bekwaamheidsbewijs ladingbehandeling gastankschepen voor gevorderden. 

Voor het aanvragen van deze bekwaamheidsbewijzen kunt u (naast de overige verplichte documenten) volstaan met het toevoegen van de laatste pagina van een goedgekeurd takenboek en een vaartijdverklaring waaruit duidelijk blijkt dat de één maand vaartijd boven de sterkte is behaald. De takenboeken zijn door de KVNR aan de Inspectie Leefomgeving en Transport voorgelegd en goedgekeurd. U vindt de boeken hier. Voor meer informatie over het verkrijgen van de juiste trainingsboeken kunt u terecht bij de KVNR. 

Overige wijzigingen in aanvraagprocedures per 1 januari 2017

Annuleren van aanvragen niet meer mogelijk 
Vanaf 1 januari 2017 is de annulering van een aanvraag niet meer mogelijk; een foutief ingevoerde naam of geboortedatum kan niet meer worden hersteld door het annuleren van de aanvraag om daarna een nieuwe aanvraag in te dienen. Controleer uw aanvraag dus goed voordat u het indient. 

Betalen voor behandelen van de aanvraag
Voor alle aanvragen geldt vanaf 1 januari 2017 dat voor het behandelen van de aanvraag wordt betaald, dit is in lijn met alle andere producten welke Kiwa Register afgeeft aan de transportsector.  

Overige wijzigingen per 1 april 2017

Balie alleen op afspraak
Om de bezoeken aan de balie beheersbaar te houden wordt per 1 april 2017 het bezoek aan balie alleen nog op afspraak mogelijk. U ontvangt in de komende periode nog nader bericht over dit onderwerp.

Geen papieren aanvragen meer voor bedrijven
Bedrijven kunnen per 1 april 2017 alleen aanvragen digitaal via de aanvraagportal indienen. Enkele bedrijven maken nog geen gebruik van de digitale aanvraagportal maar dienen aanvragen op papier in. De papieren aanvraag is extra bewerkelijk voor de aanvrager en Kiwa Register en de doorlooptijd is vaak twee keer zo lang als bij een digitale aanvraag. Bedrijven die nog geen gebruik maken van de digitale aanvraagportal en hulp nodig hebben bij het opstarten kunnen bij Kiwa Register alle informatie hierover verkrijgen.

Afgifte bekwaamheidsbewijzen IGF-code & Polar-code
Kiwa Register streeft ernaar in eerste kwartaal van 2017 de aanvraagprocedure van bekwaamheidsbewijzen IGF-code en Polar-code digitaal aan te bieden via de aanvraagportal. Kiwa Register verwacht in tweede helft van 2017 de eerste aanvragen uit de sector te mogen ontvangen.