2016-12-28 Verruiming looptijd oude vaarbevoegdheidbewijzen reizen nabij de kust

Op 1 januari 2012 zijn de STCW wijzigingen van kracht geworden. Op 3 mei 2014 trad de Wet zeevarenden in werking waarin deze wijzigingen zijn opgenomen.

Als gevolg hiervan werden vanaf 1 januari 2012 alle Nederlandse vaarbevoegdheidsbewijzen aan zeevarenden die nog niet aan de nieuwe STCW-eisen voldeden, uitgegeven met een beperking op de geldigheidsduur tot 31 december 2016.

In de periode tussen 1 januari 2012 en 3 mei 2014 werd ook een vaarbevoegdheidsbewijs voor reizen nabij de kust verstrekt met een kortlopende geldigheid tot 31 december 2016. Op basis van de overgangsbepalingen hadden houders van bevoegdheden voor reizen nabij de kust echter recht op een vaarbevoegdheidsbewijs met een maximale geldigheidsduur van vijf jaar.

In opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport gaat Kiwa Register deze vaarbevoegdheidsbewijzen dan ook corrigeren. Er zijn twee groepen zeevarenden die in aanmerking komen voor een gecorrigeerd vaarbevoegdheidsbewijs:
  1. Zeevarenden met een oude bevoegdheid die nog niet is omgezet naar een STCW 2010 vaarbevoegdheidsbewijs.
  2. Zeevarenden met een oude bevoegdheid die wel is omgezet naar een vaarbevoegdheid STCW 2010, maar dat beperkt is tot het vaargebied de Nederlandse territoriale zee eventueel in combinatie met de aansluitende zone van het Koninkrijk grenzend aan de Nederlandse territoriale zee; of de Nederlandse exclusieve economische zone.
Deze zeevarenden, die een vaarbevoegdheidsbewijs tussen 1 januari 2012 en 3 mei 2014 hebben aangevraagd, ontvangen een gecorrigeerd vaarbevoegdheidsbewijs voor alleen reizen nabij de kust. De oorspronkelijke afgiftedatum is leidend voor de geldigheidsduur van het gecorrigeerde vaarbevoegdheidsbewijs.

Een voorbeeld: oorspronkelijke afgifte datum 1 december 2012 wordt geldig gemaakt tot 1 december 2017.

Bevoegdheden anders dan die voor reizen nabij de kust vallen niet onder deze regeling. Deze bevoegdheden zonder beperking voor reizen nabij de kust komen niet op het gecorrigeerd vaarbevoegdheidsbewijs terug. Deze correctie staat geheel los van eventueel lopende aanvragen die bij Kiwa Register in behandeling zijn, deze worden op de normale wijze afgehandeld.

U hoeft zelf geen actie te ondernemen, zeevarenden die in aanmerking komen ontvangen de komende weken van Kiwa Register op het huisadres een gecorrigeerd vaarbevoegdheidsbewijs.