2017-07-05 Uiterlijk van de Rijnvaartverklaring veranderd

Vanaf 1 juli is de Rijnvaartverklaring een A4-tje in plaats van het bekende blauwe kaartje. Met dit nieuwe model Rijnvaartverklaring komt het model overeen met het voorgeschreven model door de Centrale Commissie van de Rijn. Het oude model blijft nog wel geldig. U hoeft dit niet om te wisselen.

De Rijnvaartverklaring is eigenlijk de “vergunning” waarmee je bedrijfsmatig goederen en passagiers mag vervoeren over het water. Op de Rijn met inbegrip van de Waal en de Lek is het hebben van een Rijnvaartverklaring verplicht als er sprake is van bedrijfsmatig vervoer met een schip. Slepen en duwen wordt ook als bedrijfsmatig vervoer beschouwd. Buiten de Rijn is de Rijnvaartverklaring alleen verplicht als het schip langer dan 20 meter is of het product van lengte, breedte en diepgang in meters ten minste 100 m3 bedraagt. Onder schip valt zowel een binnenschip als een zeeschip die op de binnenwateren bedrijfsmatig vervoer doet.

Wijzigen de gegevens op uw Rijnvaartverklaring zoals adres, rechtsvorm of eigenaar, dan moet er een nieuwe Rijnvaartverklaring aangevraagd worden.