2017-04-20 Vernieuwde aanvraagportal voor Digitale Tachograafkaarten

Om u als klant beter van dienst te zijn introduceren wij in de tweede helft van mei 2017 de nieuwe aanvraagportal voor digitale tachograafkaarten. Aanvragen kunnen vanaf dat moment volledig digitaal ingediend en direct online betaald worden. Daarnaast kunt u de status van uw aanvraag online volgen en heeft u overzicht over uw aangevraagde en reeds aan u verstrekte producten.

Welke verbeteringen brengt de nieuwe portal met zich mee:

Verandering algemeen 

  • U kunt tachograafkaarten volledig digitaal aanvragen, waarbij documenten eenvoudig geüpload kunnen worden.
  • U kunt uw product direct online betalen.
  • U kunt de status van uw aanvraag online volgen.
  • Indien gewenst, kunt u alle communicatie via email ontvangen, met uitzondering van beschikkingen. Deze wordt naar de begunstigde zelf gestuurd. 

Veranderingen specifiek voor u als werkgever 

  • Als u als bedrijf een aanvraag indient, logt u in met eHerkenning. Dit heeft als voordeel dat alle gegevens van uw onderneming automatisch worden opgehaald uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor het inloggen in de aanvraagportal, volstaat betrouwbaarheidsniveau 1. Ga voor meer informatie en het aanvragen van inloggegevens naar www.eHerkenning.nl.
  • U heeft direct overzicht van uw lopende aanvragen en de geldige tachograafkaarten die u heeft aangevraagd voor uw bedrijf of uw werknemers.
  • U kunt zien welke kaarten voor verlenging in aanmerking komen, waardoor u tijdig een verlenging kunt aanvragen.
  • U heeft de mogelijkheid om binnen één inlogsessie meerdere type producten aan te vragen. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfskaart en een bestuurderskaart. 

Veranderingen specifiek voor u als particulier 

  • U kunt zelf aangeven of u de factuur van uw bestuurderskaart op naam van uw werkgever wilt ontvangen.
  • Mocht u niet beschikken over de middelen om de aanvraag voor een bestuurderskaart volledig digitaal in te dienen, dan ontvangt u een gepersonaliseerd formulier voor het aanleveren van uw handtekening en pasfoto. Let op! De totale doorlooptijd van uw aanvraag is langer als u uw aanvraag niet volledig digitaal indient. 

Actuele informatie en nieuws over livegang van de aanvraagportal, zullen via deze website gecommuniceerd worden.