2018-04-03 Aanvragen vervanging en conversie bewijs van bevoegdheid

In de publicatie “Informatie einde periode van vervanging en conversie per 8 april 2018” op deze website, is informatie gegeven over de verschillende soorten bevoegdheden die onder deze regelgeving vallen. 

U wordt met klem verzocht uw aanvraag uiterlijk op 8 april 2018 bij ons in te dienen op de wijze zoals aangegeven in deze publicatie. Aanvragen die na 8 april 2018 ingediend worden, kunnen wij niet meer in behandeling nemen.