2018-05-04 Nieuwe tarieven per 7 mei 2018

De nieuwe tarieven zijn in de Staatscourant gepubliceerd. Kiwa Register hanteert de tarieven zoals deze worden vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De nieuwe tarieven worden per 7 mei 2018 ingevoerd. U vindt de tarieven op onze website of klik op een van de links hieronder:

Regeling tachograafkaarten 
Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000  
Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten 
Regeling tarieven scheepvaart 2005 
Regeling tarieven luchtvaart 2008