2018-12-19 Nieuwsbrief scheepvaart december 2018

De tijd rond kerst is een moment van terugkijken op een jaar dat bijna voorbij is, bezinning en vooruitblikken naar een fris en nieuw jaar. Het scheepvaartteam bedankt u voor de fijne samenwerking en wenst u prettige feestdagen en een fijne jaarwisseling toe

Sneller leveren

Met ingang van 1 januari 2019 gaan we alle vaarbevoegdheidsbewijzen een dag sneller leveren. 

Erkenningen voor Ethiopiërs

Sinds enige tijd kunnen mensen met een Ethiopisch vaarbevoegdheidsbewijs een Nederlandse erkenning aanvragen. Dat kan via onze aanvraagportal.  

Tariefswijziging

Per 1 januari 2019 gelden er nieuwe tarieven. De nieuwe tarieven voor scheepvaartproducten zijn al bekend gemaakt in de Staatscourant. De tarieven inclusief 21% btw vindt u vanaf 1 januari op onze website.  

Aanpassingen monsterboekje

Halverwege 2019 worden een aantal aanpassingen in de lay-out van het monsterboekje doorgevoerd. De volgende wijzigingen zijn tot stand gekomen na overleg met de sector: 

 1. Het logo van de Inspectie Leefomgeving en Transport komt prominenter op de voorzijde. De afdruk is dieper, groter en tevens goudkleurig.
 2. Wijziging in de kolommen, namelijk:
  a) de kolom voor het aangeven van de haven van afmonstering is verwijderd omdat de afmonsterlocatie geen doel diende;
  b) kolommen “Functie” en “Naam schip” zijn vergroot omdat in de praktijk bleek dat er soms te weinig schrijfruimte was;
  c) kolommen “IMO no Schip” zijn naar links verplaatst en de kolom “Paraaf kaptein” is smaller gemaakt;
  d) alle tekst is iets naar binnen opgeschoven waardoor de gehele bladzijde te kopiëren is zonder dat er tekst wegvalt.
 3. De regelhoogte voor de aan- en afmonstering is aangepast waardoor er meer ruimte is om te schrijven. Tevens zijn er vier extra pagina’s toegevoegd.
 4. De houder van het monsterboek dient voortaan onderaan iedere bladzijde zijn of haar paraaf te zetten, om hiermee het echt en origineel zijn van het monsterboekje te waarborgen. 
 5. Achteraan het monsterboekje is een aantal richtlijnen voor het invullen aangepast. Deze hebben betrekking op het uniform maken van de functie-afkortingen (in het Engels), het toevoegen van IGF als type voortstuwing en de aantekening voor de Polar code. 
 6. Er wordt geen klein metalen ringetje meer geslagen door de pasfoto van de houder.