2018-07-13 Polar Code bekwaamheidsbewijs voor buitenlandse zeevarenden

Vanaf nu is het mogelijk om een aanvraag voor een Polar Code bekwaamheidsbewijs in te dienen voor buitenlandse zeevarenden aan boord van schepen onder de Nederlandse vlag op basis van de overgangsbepalingen van het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart, art. 125bb en 125cc. U kunt de aanvraag indienen via de portal