2018-07-17 Toestemmings- formulier voor Russische zeevarenden

Als u een erkenning aanvraagt, zijn wij verplicht om de authenticiteit en geldigheid van documenten na te gaan bij de buitenlandse autoriteit die het document heeft uitgegeven. In Rusland staat men erop dat wij naast het vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs ook een toestemmingsformulier voor het delen van persoonsgegevens meesturen.

Wij vragen u daarom om bij de aanvraag, naast het buitenlandse vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs, ook het toestemmingsformulier mee te sturen. Zonder dit toestemmingsformulier reageren de autoriteiten niet op ons verificatieverzoek en kunnen wij niet overgaan tot afgifte van de erkenning van het buitenlandse vaarbevoegdheidsbewijs.

U vindt het toestemmingsformulier hier.