2018-08-24 Voorkom vertraging, vraag uw VOG op tijd aan

Voor de eerste aanvraag en verlenging van een chauffeurskaart, een communautaire vergunning en vergunning voor taxivervoer moet u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren. De verwerking van VOG-aanvragen bij Justis duurt momenteel langer dan normaal. Wij adviseren u dan ook om uw VOG tijdig aan te vragen om vertraging te voorkomen. Het VOG aanvraagformulier kunt u downloaden van onze website: 

De aanvraag voor een VOG dient u in bij de gemeente waar u staat ingeschreven.