Update coronavirus COVID-19:
Check the specific product page for the current situation.
Kijk op de specifieke productpagina voor de actuele informatie.

24-03-2020 Maatregelen coronavirus voor scheepvaart producten

Circulaire van de Inspectie Leefomgeving en Transport

Naar aanleiding van het coronavirus heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een circulaire geschreven waarin een aantal onderwerpen worden behandeld, waaronder de geldigheid van Nederlandse vaarbevoegdheidsbewijzen (COC), Nederlandse bekwaamheidsbewijzen (COP), monsterboekjes, trainingen en medische zeevaartkeuringen. Daarover vindt u op deze pagina meer informatie.
 
Daarnaast worden er in het bericht een aantal andere onderwerpen behandeld welke voor u relevant kunnen zijn. Bekijk het volledige document van het ILT. Het document is onderhevig aan veranderingen. Wij raden u daarom aan om met enige regelmaat de website van de ILT te raadplegen. Zo blijft u op de hoogte van de laatste wijzigingen.

Monsterboekjes en Nederlandse vaarbevoegdheidsbewijzen en bekwaamheidsbewijzen

Een monsterboekje, Nederlands vaarbevoegdheidsbewijs en Nederlands bekwaamheidsbewijs welke verloopt vóór 19 september 2020 kan tot maximaal zes maanden vanaf de afloopdatum worden gebruikt.
 
Indien u aan alle eisen voldoet en de mogelijkheid heeft om een aanvraag te doen wordt aangeraden om tijdig een aanvraag te doen via het digitale aanvraagportaal van Kiwa Register.

Buitenlandse vaarbevoegdheidsbewijzen en bekwaamheidsbewijzen

Als gevolg van het coronavirus is het in sommige gevallen voor buitenlandse zeevarenden niet mogelijk om een nieuw buitenlands COC of COP met een langere geldigheidsdatum te bemachtigen. Het is daarom tijdelijk toegestaan om met een verklaring van de maritieme autoriteit die het buitenlandse COC of COP heeft afgegeven een aanvraag te doen in combinatie met de (recent verlopen) vaarbevoegdheid van erkenning. Wanneer u een aanvraag doet kunt u deze verklaring samen met het COC of COP uploaden in het aanvraagportaal van Kiwa Register. U ontvangt na het doen van een aanvraag voor een erkenning van een buitenlandse vaarbevoegdheid een Certificate of Receipt Application (CRA). Deze CRA is drie maanden geldig, zodat u de aanvraag op een later tijdstip met een geldig buitenlands COC of COP kunt aanvullen. Uw aanvraag zal niet buiten behandeling worden gesteld maar worden vastgehouden tot u de aanvraag kunt aanvullen.

Het is ook mogelijk dat de buitenlandse autoriteiten een circulaire hebben rondgestuurd waarin alle, door hun uitgegeven COC’s en COP’s een langere geldigheid krijgen. In dat geval zal ook de Nederlandse erkenning geldig zijn voor de periode die in het bericht genoemd wordt. Een deel van deze circulaires is te vinden op de website van de EMSA.

Trainingscertificaten

Een trainingscertificaat welke tussen 1 maart 2020 en 19 september 2020 verloopt kan tot maximaal zes maanden vanaf de afloopdatum worden gebruikt. Dergelijke certificaten kunnen worden gebruikt bij het doen van een aanvraag. Dit geldt voor zowel de veiligheidstrainingen, als de medische trainingen.

Medische zeevaartkeuringen

Op basis van artikel 47 van de wet zeevarenden mogen zeevarenden een medische keuring welke tijdens de reis verloopt of niet tijdig kan worden verlengd, tot maximaal zes maanden vanaf de afloopdatum gebruiken. Dit betekent dat certificaten welke geldig zijn tussen 19 maart 2020 en 19 september 2020 gebruikt kunnen worden voor het aanvragen van een COC of COP.

Maatregelen coronavirus van Kiwa Register

In verband met het coronavirus is besloten geen bezoek meer te ontvangen op het bezoekadres van Kiwa Register. Het ophalen van documenten en bezoeken aan de balie in Rijswijk zijn dus tot nader bericht niet mogelijk.

Op dit moment kunt u zoals gewoonlijk uw product aanvragen via het digitale aanvraagportal van Kiwa Register. Ook de Express Service voor de producten in de sector scheepvaart is beschikbaar. Ook hier vragen wij om met enige regelmaat onze website te raadplegen, zo blijft u op de hoogte van de berichtgeving over onze dienstverlening.