Klachtenreglement

Kiwa Register is gehouden aan nationale en internationale regelgeving voor het registreren en uitgeven van waardedocumenten. De informatie die u aanlevert wordt door Kiwa Register strikt vertrouwelijk behandeld.

Klacht of bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing die Kiwa Register heeft genomen op uw aanvraag voor een vergunning of persoonsdocument, dan kunt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bezwaar maken zoals vermeld op het besluit dat u van Kiwa Register hebt ontvangen. Tegen een beslissing kunt u geen klacht indienen.

Klantvriendelijkheid staat bij Kiwa Register hoog in het vaandel. Onze medewerkers stellen alles in staat u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u van mening bent dat de medewerkers van Kiwa Register u of een ander niet op een correcte manier hebben behandeld, kunt u hierover via het klachtenformulier of schriftelijk een klacht indienen bij Kiwa Register.

U ontvangt na het indienen van uw klacht altijd een ontvangstbevestiging. Afhankelijk van de aard van de klacht kan telefonisch contact met u worden opgenomen om te bezien of een toelichting van Kiwa Register de klacht naar tevredenheid kan oplossen. U krijgt de gelegenheid om uw standpunt toe te lichten. De klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. Deze termijn kan worden verlengd met vier weken.

Klik hier om uw klacht via het webformulier bij Kiwa Register in te dienen.

Als u uw klacht schriftelijk wilt indienen, kunt u gebruik maken van onderstaand adres:

Kiwa Register B.V.
t.a.v. Klachtencoördinator
Postbus 4
2280 AA Rijswijk (ZH)