Kiwa Register

We create trust

Bevoegdverklaringen

Publicaties

samenvatting van het contentblok

Producten

Instructeurscertificaten

Binnen de Europese regelgeving zijn een negental instructeurscertificaten gedefinieerd. Deze certificaten geven de bevoegdheid om op allerlei niveau instructie te geven aan leerli...

IR(A) en IR(H)

Een vlieger mag onder IFR- condities (Instrument Flight Rules) vliegen mits hij houder is van een bewijs van bevoegdheid met een IR, die toepasselijk is voor de categorie van luch...

Klasse- en typebevoegdverklaringen

De houder van een bewijs van bevoegdheid mag pas optreden als bestuurder van een luchtvaartuig als hij naast de medische geschiktheid in bezit is van een geldige klasse- of typebe...

Tarieven

Eerste afgifte
CPL, MPL, ATPL, CFEL € 646,14
PPL, BPL, CPL (FB), RPL, LAPL € 621,94
 
Verlenging / hernieuwde afgifte / uitbreiding of wijziging
Algemene bevoegdverklaring / bijzondere bevoegdverklaring €  130,68
Instructeurs bevoegdverklaring €  166,98
RT bevoegdverklaring / bevoegdverklaring LPE €    66,55
Bewijs van gelijkstelling €    76,23
Vernieuwing van een document €    76,23
 
Praktijkexamen
Praktijkexamen voor vliegtuigen, helikopters en ballonnen € 278,30
Proeve van bekwaamheid voor vliegtuigen en helikopters € 278,30
   
 
De tarieven zijn inclusief 21% btw. Kiwa Register betaalt geen btw terug aan particulieren, ook niet aan particulieren die woonachtig zijn buiten Nederland of buiten de EU. De tarieven luchtvaart zijn terug te vinden in de Regeling tarieven luchtvaart.
 
Express Service
Naast het tarief voor het product, betaalt u per aangevraagde dienst Express Service 25% van de leges voor het aangevraagde product met een minimum van € 104,06 (inclusief 21% btw en verzending per reguliere post).