Let op: lees hier meer over de langere wachttijd voor het behandelen van aanvragen.

Implementatie Part-FCL

Gebaseerd op EU verordening No 216/2008 (basis verordening) is op 8 april 2012 Part-FCL van kracht gegaan. Nederland maakt gebruik van de “General OPT-OUT", waardoor de EU regelgeving conform Part-FCL per 8 april 2013 ten uitvoer moet worden gebracht. Kiwa Register dient vanaf deze datum de afgifte van persoonsdocumenten voor vliegend personeel uit te voeren volgens deze richtlijn. De EU regelgeving die van toepassing is voor luchtvarenden omvat onder andere de volgende onderdelen:

 • Part FCL (Flight Crew Licensing)
 • AMC 1 (Part FCL) 
 • Annex II (conditions for the conversion of existing national licences and ratings)
 • Annex III (conditions for the acceptance of licences issued by or on behalf of third countries)
 • Part MED (Medical requirements)
 • Part ARA (Authority Requirements for Aircrew)
 • Part ORA (Organisation Requirements for Aircrew) 
De hiervoor genoemde regelingen (Aircrew) staan in een geconsolideerde versie op de website van de EASA.

Een overzicht van alle regelgeving waaronder die van 'Aircrew' vindt u hier

Wijzigingen ten opzichte van de JAR-FCL

De invoering van Part-FCL op 8 april 2013 is niet van toepassing op de bewijzen van bevoegdheid RPL(A), RPL(H), de commerciƫle en recreatieve ballonvaarder bewijzen en zweefvliegbewijzen. Deze bewijzen van bevoegdheid worden vanaf 8 april 2015 omgezet in een bewijs van bevoegdheid volgens Europese regels. Ook worden diverse nieuwe bevoegdverklaringen, zoals mountain rating en flight test rating nog niet ingevoerd. Invoering hiervan is vanaf 8 april 2015. Bent u nu houder van een JAR-FCL vliegbewijs en zijn de bevoegdverklaringen hierop nog geldig, dan kunt u na 8 april 2013 gewoon gebruik blijven maken van uw JAR-FCL vliegbewijs. Uw vliegbewijs wordt pas omgezet naar een Part-FCL bewijs, als u een nieuw brevetdocument nodig heeft. Bijvoorbeeld als de achterzijde van het bewijs vol is of er wordt een nieuwe klasse of type bevoegdverklaring op bijgeschreven. U behoudt dezelfde bevoegdverklaringen als onder JAR-FCL. Echter in een aantal gevallen hebben de bevoegdverklaringen een andere naam gekregen. NQ (A) wordt bijvoorbeeld Night (A). Ook instructeurs bevoegdverklaringen moeten worden aangepast, opdat u dezelfde bevoegdheden als instructeur kunt blijven uitoefenen. De layout van het nieuwe document wijzigt ook, omdat moet worden voldaan aan de eisen van EASA. Bijvoorbeeld RT en LPE staan op een andere plek op het bewijs.

Antwoorden op veel gestelde vragen kun u verder vinden bij de meest gestelde vragen of op www.ilent.nl. U kunt bij brevet vragen mailen naar: NL.luchtvaart@kiwa.nl. Vragen over medische aangelegenheden kunt u sturen naar: medischluchtvaart@ilent.nl.

Conversie RPL (A en H) naar LAPL (A en H)

In overeenstemming met EU verordening 216/2008 alsmede verordening 1178/2011 dienen op 8 april 2018 de nationale bewijzen van bevoegdheid RPL (A) (SEP en TMG) alsmede RPL (H) (met typebevoegdverklaring) te worden geconverteerd naar een LAPL (Light Aircraft Pilot Licence) met deze klasse- en typebevoegdverklaringen. Na 8 april 2018 is het nationale bewijs van bevoegdheid niet meer geldig. U dient dan over een LAPL in de desbetreffende luchtvaartcategorie te beschikken. Dit geldt voor houders van een RPL (A) met de klassebevoegdverklaring SEP (land) en / of TMG en houders van een RPL (H) met een typebevoegdverklaring voor helikopters.

Uitzondering

Indien u houder bent van een RPL (A) met de klassebevoegdverklaring MLA of een RPL (H) met daarin de bevoegdverklaring gyrokopter dan behoudt u het nationaal bewijs van bevoegdheid en verandert er niets. Op Annex II toestellen is de verordening namelijk niet van toepassing. 
Indien u houder bent van een RPL (A) met een combinatie van een SEP / TMG met een MLA of RPL (H) met daarin een typebevoegdverklaring en de bevoegdverklaring gyrokopter dan dient alleen het RPL (A) SEP / TMG en RPL (H) met een typebevoegdverklaring te worden geconverteerd. Voor het uitvoeren van vluchten MLA en gyrokopter behoudt u uw nationale RPL. 

Conversierapport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft ten behoeve van de conversie een conversierapport geschreven. Deze vindt u terug op de website van de ILT, www.ilent.nl. Op grond van het conversierapport kan een RPL (A) onder de volgende voorwaarden worden geconverteerd: 

 • U bent in het bezit van een RPL (A)
 • U bent minimaal 17 jaar oud
 • U heeft tenminste 6 uur voltooid op een SEP en / of TMG als gezagvoerder (PIC)
 • U heeft tenminste 3 uur solo overland navigatievluchten op een SEP en / of TMG uitgevoerd
 • U heeft een uitwijkprocedure naar een uitwijkluchthaven getraind of uitgevoerd
 • U heeft een vlucht op lage hoogte (500 ft) onder omstandigheden met verminderd zicht getraind of uitgevoerd 

Middels een verklaring op het aanvraagformulier en het meesturen van kopieƫn van relevante pagina's van uw logboek, kunt u aantonen hieraan te voldoen.

RT en LPE

Indien u houder bent van een RPL met daarin de bevoegdverklaring RT dan kan deze slechts worden geconverteerd naar het LAPL als u naast de RT ook een LPE level 4 of hoger hebt. In geval u geen LPE hebt, zal de RT niet worden opgenomen in uw LAPL. In dat geval dient u een taalvaardigheidstest te ondergaan bij een door de ILT erkende taalbeoordelingsinstantie (LAB). De uitslag van de taalvaardigheidstest kunt u meesturen met de aanvraag voor conversie naar het LAPL. Stuurt u geen LPE uitslag mee met de aanvraag, dan blijft uw RT bevoegdverklaring in ons systeem staan. Zodra u uitbreiding van uw LAPL bewijs van bevoegdheid met LPE aanvraagt, wordt de RT weer op uw bewijs vermeld. 

Instructiebevoegdheden

Indien u in uw bewijs van bevoegdheid RPL (A) instructiebevoegdheden (RFI) hebt opgenomen, kunnen deze eveneens worden geconverteerd. In Part-FCL is het slechts mogelijk instructie te geven mits u Flight Instructor (FI) bent en deze bevoegdheid kan alleen worden opgenomen in een PPL (A) of een hoger bewijs van bevoegdheid. In een LAPL (A) is het niet mogelijk instructiebevoegdheden op te nemen. Voor de conversie van de instructiebevoegdheden heeft de ILT een conversierapport geschreven. Deze vindt u op www.ilent.nl
Instructiebevoegdheden voor MLA en gyrokopter blijven op het nationale bewijs van bevoegdheid en vallen niet onder de conversiebepalingen. 

LAPL (A en H)

In tegenstelling tot het oude bewijs van bevoegdheid RPL (A) en RPL (H) is in het LAPL geen vervaldatum gekoppeld aan de klasse- en typebevoegdverklaring die in het bewijs zijn opgenomen. Dit wil niet zeggen dat u zonder meer gebruik kunt maken van de bevoegdheid. In de Part-FCL zijn de onderstaande eisen inzake recentheid geformuleerd.

FCL.140.A LAPL (A) - eisen inzake recentheid

a) Houders van een LAPL (A) mogen enkel de bevoegdheden van hun bewijs van bevoegdheid uitoefenen wanneer ze, gedurende de afgelopen 24 maanden, als bestuurder van vleugelvliegtuigen en TMG's het onderstaande hebben voltooid:

1) ten minste 12 uur vliegtijd als PIC, met inbegrip van 12 starts en landingen; en
2) herhalingstraining van ten minste 1 uur totale vliegtijd met een instructeur.

b) Houders van een LAPL (A) die niet voldoen aan de eisen onder a) moeten:

1) een bekwaamheidsproef afleggen met een examinator voordat ze de uitoefening van de bevoegdheden van hun bewijs van bevoegdheid hervatten; of
2) de extra vliegtijd of starts en landingen uitvoeren, met dubbele besturing of solo onder het toezicht van een instructeur, om te voldoen aan de eisen onder a).

FCL.140.H LAPL (H) - eisen inzake recentheid

a) Houders van een LAPL (H) mogen de bevoegdheden van hun bewijs van bevoegdheid enkel uitoefenen in een specifiek type wanneer ze gedurende de afgelopen 12 maanden het onderstaande hebben voltooid in helikopters:

1) ten minste 6 uur vliegtijd als PIC, met inbegrip van 6 starts, naderingen en landingen; en
2) herhalingstraining van ten minste 1 uur totale vliegtijd met een instructeur.

b) Houders van een LAPL (H) die niet voldoen aan de eisen onder a) moeten:

1) met succes een bekwaamheidsproef afleggen met een examinator in het specifiek type voordat ze de uitoefening van de bevoegdheden van hun bewijs van bevoegdheid hervatten; of
2) de extra vliegtijd of starts en landingen uitvoeren, met dubbele besturing of solo onder het toezicht van een instructeur, om te voldoen aan de eisen onder a).

Gevolgen van de eisen inzake recentheid

U bent als houder van een LAPL zelf verantwoordelijk om te voldoen aan deze eis. Dat wil zeggen dat als u gebruik maakt van uw bewijs van bevoegdheid u zich er van bewust bent dat u aan de eisen zoals hierboven genoemd moet hebben voldaan.

De systematiek van het verlengen van de bevoegdverklaringen SEP / TMG zoals u dat gewend bent, komt te vervallen. Daardoor is de melding aan Kiwa Register van de verlenging, waarvoor u telkens een profcheck aflegde of op het formulier 'verklaring trainingsvlucht of ervaringsuren' verklaarde dat u aan de verlengingseisen voldeed, niet meer nodig.

Slechts in geval van afgifte, uitbreiding of vernieuwing van het bewijs van bevoegdheid dient u bij Kiwa Register een aanvraag in te dienen.

Aanvraag

U kunt de conversie van uw RPL naar het LAPL aanvragen via het formulier aanvraag conversie RPL naar LAPL.