Voor een veilige vaart moet de bemanning van zeeschepen beschikken over persoonsdocumenten zoals een monsterboekje, een vaarbevoegdheidsbewijs en een bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers waarop de uit te oefenen functie en / of bevoegdheid vermeld staat. Het vaarbevoegdheidsbewijs en het bekwaamheidsbewijs worden afgegeven wanneer voldaan is aan de eisen van opleiding, ervaring en lichamelijke geschiktheid.

De koopvaardij heeft te maken met internationale, Europese en nationale regelgeving waarbij de schepenwet centraal staat. Deze is van toepassing op alle zeeschepen onder Nederlandse vlag en richt zich onder andere op de veiligheid van de bemanning. Regelgeving voor de koopvaardij richt zich op de veiligheid van het schip en de bemanning. Het gaat dan ondermeer over vaar- en rusttijden.