Luchtvaart

Om te mogen vliegen als piloot moet u houder zijn van een bewijs van bevoegdheid alsmede medisch geschikt zijn. Een bewijs van bevoegdheid wordt door ons afgegeven als u aan een aantal voorwaarden voldoet die vooral liggen op het gebied van opleiding en ervaring.

Onderhoud aan vliegtuigen mag uitsluitend worden uitgevoerd en vrijgegeven door daartoe bevoegde personen. Als bewijs hiervan heeft de onderhoudstechnicus een bevoegdheid nodig.

Alleen houders van een bewijs van bevoegdheid voor luchtverkeersleider hebben de bevoegdheid om luchtverkeersleiding te geven aan luchtvaartuigen.

Wij verstrekken persoonsgebonden bevoegdheidsbewijzen voor onder meer piloten, onderhoudstechnici en luchtverkeersleiders.