Kiwa Register

We create trust

Binnenvaart

De Nederlandse binnenvaartvloot is de grootste van Europa: negenduizend vaartuigen waarvan iets meer dan de helft vrachtschepen. Voor een veilige vaart moet de bemanning van binnenvaartschepen beschikken over bepaalde persoonsdocumenten. Tevens is een rijnvaartverklaring vereist wanneer er in nationale en internationale wateren wordt gevaren binnen de EU-lidstaten en Zwitserland, enkele uitzonderingen daargelaten.

Producten

Rijnvaartverklaring

Voor bijna ieder schip in de beroepsvaart is een Rijnvaartverklaring nodig. Zo'n verklaring geeft het recht te varen over alle wateren van de EU-lidstaten en die van Zwitserlan...

Ontheffing vaartijden/bemanningssterkte

In individuele gevallen kan er een ontheffing verleend worden van de vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart, bijvoorbeeld omtrent bemanningseisen. Hiertoe kunt u een verzoek ...

Bewijs van vakbekwaamheid binnenvaart

Ondernemers in de binnenvaart hebben een bewijs van vakbekwaamheid nodig voordat zij bedrijfsmatig goederen mogen vervoeren.

Tarieven

Rijnvaartverklaring € 137,94
Gewaarmerkt afschrift Rijnvaartverklaring      €   53,24
Ontheffing vaartijden/bemanningssterkte € 101,64
Bewijsstuk historische vakbekwaamheid € 677,60
Ontheffing van de eis vakbekwaamheid € 221,43
Gewaarmerkt afschrift vakbekwaamheid €   53,24
Bewijs van toelating tot vervoer op Nederlandse binnenwateren € 137,94

 
De tarieven zijn inclusief 21% BTW.
De tarieven binnenvaart zijn vastgesteld in de Regeling tarieven scheepvaart.