Kiwa Register

We create trust

Bus

Kiwa Register verstrekt vergunningen waarmee busondernemers en buschauffeurs passagiers mogen vervoeren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen openbaar vervoer (voor iedereen toegankelijk en volgens dienstregeling) en besloten vervoer. Beoordelingscriteria voor toetreders zijn onder meer vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en financiële draagkracht. Dit bevordert eerlijke concurrentie. Voor iedereen geldt immers dezelfde standaard.

Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende vormen van busvervoer:

  • Commercieel personenvervoer, nationaal en internationaal. Hiervoor is de communautaire vergunning verplicht. Voor ongeregeld vervoer, bijvoorbeeld groepsreizen naar vakantiebestemmingen, zijn ook reisbladen verplicht. Voor internationaal geregeld vervoer, het zogenaamde 'lijndienstvervoer', blijft een aparte vergunning verplicht.
  • Niet-commercieel personenvervoer binnen Nederland. Dit betreft bijvoorbeeld personeelsvervoer of vervoer van leden van een sportvereniging. Hiervoor is geen vergunning vereist.
  • Niet-commercieel personenvervoer, maar wel grensoverschrijdend, het zogenaamde 'eigen vervoer'. Hiervoor is een attest verplicht.
  • Openbaar vervoer. Om openbaar vervoer te leveren is eerst een concessie nodig om in een bepaald gebied gedurende een bepaalde periode diensten aan te bieden. Concessieverleners zijn provincies, gemeenten en stadsregio's.

Producten

Express Service wegvervoer

 De Express Service wegvervoer omvat momenteel het gewaarmerkt afschrift (bus), het vergunningbewijs (taxi) en de aanwijzingsbeschikking (vrachtauto).

Communautaire vergunning

Een ondernemer die personenvervoer met bussen aanbiedt moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een vereiste is een communautaire vergunning en per bus een gewaarmerkt afschrift. Ki...

Internationaal geregeld vervoer

Voor internationaal geregeld vervoer, het zogenaamde 'lijndienstvervoer', blijft een aparte vergunning internationaal geregeld vervoer met een vergunningbewijs verplicht.

Attest eigen vervoer binnen de EU

Voor niet-commercieel personenvervoer, maar wel grensoverschrijdend, het zogenaamde 'eigen vervoer' is een attest verplicht.

Internationaal ongeregeld vervoer

Voor ongeregeld vervoer, zoals bijvoorbeeld groepsreizen naar vakantiebestemmingen, zijn reisbladen verplicht. Deze reisbladen bevatten informatie over bestemming, route en het aa...

Reisbladenboeken

Voor ongeregeld vervoer, zoals groepsreizen naar vakantiebestemmingen, zijn reisbladen verplicht. Deze reisbladen bevatten informatie over de bestemming, de route en het aantal pa...

Bestuurderskaart

Als chauffeur van een bus of vrachtwagen die is uitgerust met een digitale tachograaf, heeft u een bestuurderskaart nodig.

Tijdelijke bestuurderskaart

Kiwa Register geeft smartcards uit voor de digitale tachograaf, een van de kaarten is de tijdelijke bestuurderskaart.

Bedrijfskaart

Om uw bedrijfsadministratie op orde te houden en uw eigen voertuigen op naam van het bedrijf te zetten, heeft u een bedrijfskaart nodig.

Werkplaatskaart

U heeft een werkplaatskaart nodig als u degene bent die de digitale tachgraaf inbouwd in de vrachtauto of bus.

Controlekaart

Handhavers moeten kunnen toezien op het juiste gebruik van de digitale tachograaf.

ERRU register

Dit is het openbare deel van het nationale sanctieregister (ERRU). Hier kunt u de gegevens van de in Nederland gevestigde busondernemingen en de bijbehorende vervoersmanagers m...

Tarieven

Communautaire vergunning voor busvervoer € 1547,59
Gewaarmerkt afschrift communautaire vergunning €     95,59
Wijziging communautaire vergunning groot, vennoten €   511,83
Wijziging communautaire vergunning klein, naam/adres €   129,47
Ontheffing vakbekwaamheid openbaar vervoer en besloten busvervoer €   411,40
Vergunning internationaal geregeld vervoer € 2050,95
Wijziging vergunning internationaal geregeld vervoer groot € 1024,87
Wijziging vergunning internationaal geregeld vervoer klein €   262,57
Vergunningsbewijs internationaal geregeld vervoer €     78,65
Reisbladenboek €     68,97
Transitovergunning € 1280,18
Attest eigen vervoer binnen EU  €   129,47
Vergunning ongeregeld vervoer met bussen €   137,94
   
De tarieven zijn inclusief 21% BTW. De tarieven personenvervoer zijn vastgesteld in de Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000.    
   
Express Service       
Naast het tarief voor het product, betaalt u per aangevraagde dienst Express Service € 101,64 (inclusief 21% BTW en verzending per reguliere post).