Kiwa Register

Het loket voor uw vergunningen

Digitale tachograafkaarten

Alle bussen en vrachtwagens (> 3.500 kilo) die sinds 1 mei 2006 in het verkeer zijn gebracht, moeten voorzien zijn van een digitale tachograaf. Deze verplichting geldt ook voor de categorie lichtere bedrijfsvoertuigen (categorie M1 en N1).

Voertuigen die voor 1 mei 2006 in het verkeer zijn gebracht, kunnen blijven volstaan met een analoge tachograaf.
Als u wilt weten of u tachograaf plichtig bent, kunt u de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport raadplegen.

Digitale tachograafkaarten kunnen bij Kiwa Register worden aangevraagd.

Producten

Bestuurderskaart

Als chauffeur van een bus of vrachtwagen die is uitgerust met een digitale tachograaf, heeft u een bestuurderskaart nodig.

Tijdelijke bestuurderskaart

Kiwa Register geeft smartcards uit voor de digitale tachograaf, een van de kaarten is de tijdelijke bestuurderskaart.

Bedrijfskaart

Om uw bedrijfsadministratie op orde te houden en uw eigen voertuigen op naam van het bedrijf te zetten, heeft u een bedrijfskaart nodig.

Werkplaatskaart

U heeft een werkplaatskaart nodig als u degene bent die de digitale tachgraaf inbouwd in de vrachtauto of bus.

Controlekaart

Handhavers moeten kunnen toezien op het juiste gebruik van de digitale tachograaf.

Kaart verloren, defect of gestolen

Indien uw digitale tachograafkaart verloren, gestolen of defect is, bent u verplicht binnen zeven kalenderdagen na het tijdstip van vaststelling bij Kiwa Register een vervangende ...

Verklaring ter beschikkingstelling

Het kan voorkomen dat u als ondernemer in het beroepsgoederenvervoer een vracht wilt vervoeren en u niet de beschikking over voldoende chauffeurs heeft.

Verklaring van dienstbetrekking

Elke vrachtwagenchauffeur in het beroepsgoederenvervoer moet in het bezit zijn van een verklaring van dienstbetrekking. Deze wordt ook wel de werkgeversverklaring genoemd.

Tarieven

Bestuurderskaart € 117,37
Tijdelijke bestuurderskaart € 117,37
Bestuurderskaart non EU (duplicaat) € 117,37
Bedrijfskaart € 117,37
Werkplaatskaart € 117,37
Controlekaart € 117,37

 

De tarieven zijn inclusief 21% BTW.
De tarieven digitale tachograafkaarten zijn vastgesteld in de Regeling tachograafkaarten.

Nieuws binnen de sector