Kiwa Register

We create trust
Let op: lees hier meer over de langere wachttijd voor het behandelen van aanvragen.

Onderhoudstechnici luchtvaart

Flag-UK Click here for English

Onderhoud aan vliegtuigen mag uitsluitend worden uitgevoerd en vrijgegeven door daartoe bevoegde personen. Als bewijs hiervan heeft de onderhoudstechnicus een bevoegdheid nodig.

Onderhoudstechnici moeten voldoen aan de Europese standaard die is voorgeschreven door EASA en vastgesteld in de EASA Part 66 regelgeving. Wanneer wordt voldaan aan de kwalificaties van Part 66, kan een bewijs van bevoegdheid (ook wel Aircraft Maintenance Licence (AML) genoemd) aangevraagd worden. Kiwa Register is de bevoegde instantie voor uitgifte van het AML. Een AML bestaat uit de basisbevoegdheid en aanvullende type ratings.

Brexit

Sinds 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie wat gevolgen heeft voor vergunningen en certificaten die zijn uitgegeven door de competente autoriteit van het VK. De erkenning van het 147-certificaat van opleidingen wordt niet langer erkend door EASA lidstaten, tenzij de vergunning of het certificaat vóór 1 januari 2021 is overgedragen naar een EASA lidstaat.

Dat betekent dat certificaten van Britse opleidingen die vóór 1 januari 2021 zijn uitgegeven niet worden erkend als geldig document bij een eerste aanvraag of een uitbreiding. Bekijk de EASA website voor meer informatie.

Ontheffingsmaatregelen vanwege coronavirus

Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft EASA een model opgesteld om de lidstaten te ondersteunen bij ontheffingsmaatregelen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft dit model gebruikt een algemene ontheffing met referentie ILT-2020/59924 afgegeven. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Producten

2019-09-25 Omzetting nationaal bewijs van bevoegdheid vanaf 1 oktober

Vanaf 1 oktober is de Europese regelgeving Verordening (EU) Nr.1321/2014 van kracht. Het nationale bewijs van bevoegdheid wordt omgezet naar een Part-66…

Express Service luchtvaart

De Express Service luchtvaart omvat momenteel alle producten voor het vliegend personeel met nationale wet- en regelgeving en Part FCL als wettelijke basis (met…

Bewijs van bevoegdheid onderhoudstechnici Part-66

Onderhoud aan vliegtuigen mag uitsluitend worden uitgevoerd en vrijgegeven door daartoe bevoegde personen. Als bewijs hiervan heeft de onderhoudstechnicus een…

Bewijs van bevoegdheid onderhoudstechnici

Onderhoud aan zweefvliegtuigen mag uitsluitend worden uitgevoerd en vrijgegeven door daartoe bevoegde personen.

Tarieven

Eerste afgifte
Part-66 AML € 181,50
 
Verlenging / hernieuwde afgifte / uitbreiding of wijziging
Part-66 AML €  181,50
 
Vernieuwing i.v.m verlies of diefstal
Part-66 AML € 127,05
 
Overig
Informatie aan derden met betrekking tot geldigheid € 185,13
Part-66 AML verificatieverzoek € 185,13
License transfer voor conversie privileges € 185,13
 
 
De tarieven zijn inclusief 21% btw. Kiwa Register betaalt geen btw terug aan particulieren, ook niet aan particulieren die woonachtig zijn buiten Nederland of buiten de EU.

De tarieven luchtvaart zijn terug te vinden in de Regeling tarieven luchtvaart.
 
Express Service
Naast het tarief voor het product, betaalt u per aangevraagde dienst Express Service 25% van de leges voor het aangevraagde product met een minimum van € 108,90 (inclusief 21% btw en verzending per reguliere post).