Kiwa Register

We create trust

Onderhoudstechnici luchtvaart

Flag-UK Click here for English

Onderhoud aan vliegtuigen mag uitsluitend worden uitgevoerd en vrijgegeven door daartoe bevoegde personen. Als bewijs hiervan heeft de onderhoudstechnicus een bevoegdheid nodig.

Onderhoudstechnici moeten voldoen aan de Europese standaard die is voorgeschreven door EASA en vastgesteld in de EASA Part 66 regelgeving. Wanneer wordt voldaan aan de kwalificaties van Part 66, kan een bewijs van bevoegdheid (ook wel Aircraft Maintenance Licence (AML) genoemd) aangevraagd worden. Kiwa Register is de bevoegde instantie voor uitgifte van het AML. Een AML bestaat uit de basisbevoegdheid en aanvullende type ratings.

Producten

Omzetting nationaal bewijs van bevoegdheid vanaf 1 oktober

Vanaf 1 oktober is de Europese regelgeving Verordening (EU) Nr.1321/2014 van kracht. Het nationale bewijs van bevoegdheid wordt omgezet naar een Part-66 Aircraft Maintenance Licen...

Express Service luchtvaart

De Express Service luchtvaart omvat momenteel alle producten voor het vliegend personeel met nationale wet- en regelgeving en Part FCL als wettelijke basis (met uitzondering va...

Bewijs van bevoegdheid onderhoudstechnici Part-66

Onderhoud aan vliegtuigen mag uitsluitend worden uitgevoerd en vrijgegeven door daartoe bevoegde personen. Als bewijs hiervan heeft de onderhoudstechnicus een bevoegdheid nodig.

Bewijs van bevoegdheid onderhoudstechnici zweefvliegtuigen

Onderhoud aan zweefvliegtuigen mag uitsluitend worden uitgevoerd en vrijgegeven door daartoe bevoegde personen.

Tarieven

Eerste afgifte
Part-66 AML € 174,24
Nationaal AML/ZVT € 121,00
 
Verlenging / hernieuwde afgifte / uitbreiding of wijziging
Part-66 AML €  174,24
Nationaal AML-ZVT €  121,00
 
Vernieuwing i.v.m verlies of diefstal
Part-66 AML € 121,00
Nationaal AML-ZVT € 121,00
 
Overig
Informatie aan derden met betrekking tot geldigheid  € 177,87
Part-66 AML verificatieverzoek € 177,87
License transfer voor conversie privileges € 177,87
 
 
De tarieven zijn inclusief 21% btw. Kiwa Register betaalt geen btw terug aan particulieren, ook niet aan particulieren die woonachtig zijn buiten Nederland of buiten de EU.

De tarieven luchtvaart zijn terug te vinden in de Regeling tarieven luchtvaart.
 
Express Service
Naast het tarief voor het product, betaalt u per aangevraagde dienst Express Service 25% van de leges voor het aangevraagde product met een minimum van € 104,06 (inclusief 21% btw en verzending per reguliere post).