Kiwa Register

We create trust
Let op: lees hier meer over de langere wachttijd voor het behandelen van aanvragen.

Piloten

Flag-UK Click here for English

Om te mogen vliegen als piloot moet u houder zijn van een bewijs van bevoegdheid alsmede medisch geschikt zijn. Een bewijs van bevoegdheid wordt afgegeven door Kiwa Register als u aan een aantal voorwaarden voldoet die vooral liggen op het gebied van opleiding en ervaring.

U kunt een bewijs van bevoegdheid aanvragen als privévlieger voor het uitvoeren van niet commerciële vluchten of als beroepsvlieger voor het uitvoeren van commerciële vluchten. Voor beide typen vluchten gelden afzonderlijke bewijzen van bevoegdheid. Ook wordt een onderscheid gemaakt naar type luchtvaartuig, zoals vliegtuig, helikopter en luchtballon. Verder kunt u naast uw basisbevoegdheid nog algemene of bijzondere bevoegdverklaringen krijgen als u aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoet.

Brexit

Vanaf 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk (VK) niet meer lid van de Europese Unie. Dit heeft gevolgen voor de Britse brevetten en certificaten. Bewijzen van bevoegdheid en bijbehorende certificaten, inclusief instructeur certificaten die uitgegeven zijn door UK CAA dienen te worden behandeld als certificaten van landen die geen EASA Member State zijn.

Indien een door het VK uitgegeven vergunning of certificaat niet vóór 1 januari 2021 is overgedragen aan een EASA-lidstaat, zal de vergunning of het certificaat niet langer geldig en erkend zijn in de EU en worden beschouwd als een vergunning/certificaat uit een derde land. Indien de brevethouder het brevetdocument wil overdragen naar een EASA lidstaat, is het noodzakelijk om een eerste aanvraag/aanvaarding/conversie in te dienen en te voldoen aan alle voorwaarden die bij deze aanvraag horen. Zie de EASA website voor meer informatie.

Antwoord op onze meest gestelde vragen over Brexit en luchtvaart producten vindt u hier.

Ontheffingsmaatregelen vanwege coronavirus

Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft EASA een model opgesteld om de lidstaten te ondersteunen bij ontheffingsmaatregelen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft dit model gebruikt en op 26 maart 2021 een algemene ontheffing met referentie ILT-2020/59924 afgegeven. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Producten

Aanvraag- formulieren vliegend personeel

Aanvraagformulieren vliegend personeel

Express Service luchtvaart

De Express Service luchtvaart omvat momenteel alle producten voor het vliegend personeel met nationale wet- en regelgeving en Part FCL als wettelijke basis (met…

LAPL(A) - Light Aircraft Pilot Licence - Aeroplanes

Het LAPL(A) (Light Aircraft Pilot Licence - Aeroplanes) is een Europees recreatief bewijs van bevoegdheid waarmee u op niet commerciële basis als Pilot in…

LAPL(H) - Light Aircraft Pilot Licence - Helicopters

Het LAPL(H) (Light Aircraft Pilot Licence - Helicopters) is een Europees recreatief bewijs van bevoegdheid waarmee u als Pilot in Command (PIC) op niet…

PPL(A) - Private Pilot Licence - Aeroplanes

Het PPL(A) (Private Pilot Licence - Aeroplanes) is een Europees bewijs van bevoegdheid waarmee u als Pilot in Command (PIC) of als tweede bestuurder kunt vliegen…

PPL(H) - Private Pilot Licence - Helicopters

Het PPL(H) (Private Pilot Licence - Helicopters) is een Europees bewijs van bevoegdheid waarmee u als Pilot in Command (PIC) of als tweede bestuurder kunt vliegen…

RPL(A) - SEP/TMG en MLA en RPL(H)

Het RPL(A) en RPL(H) (Recreational Pilot Licence) is een nationaal bewijs van bevoegdheid waarmee u als Pilot in Command (PIC) tijdens niet commerciële…

BPL - Balloon Pilot Licence

Het BPL (Balloon Pilot Licence) is een Europees bewijs van bevoegdheid waarmee u niet commerciële vluchten zonder financiële tegenprestatie kunt…

CPL(A) - Commercial Pilot Licence - Aeroplanes

Het CPL(A) (Commercial Pilot Licence - Aeroplanes) is een Europees bewijs van bevoegdheid.

CPL(H) - Commercial Pilot Licence - Helicopters

Het CPL(H) (Commercial Pilot Licence - Helicopters) is een Europees bewijs van bevoegdheid.

CPL(FB) - Commercial Pilot Licence Free Balloon

Een CPL(FB) (Commercial Pilot Licence Free Balloon) geeft de bevoegdheid tegen vergoeding op te treden als bestuurder van een vrije ballon tijdens VFR-vluchten…

MPL - Multi Pilot Licence

De MPL (Multi Pilot Licence) is een Europees bewijs van bevoegdheid waarmee u bevoegd bent om op te treden als tweede bestuurder in een met een tweede bestuurder…

ATPL(A) - Airline Transport Pilot Licence

Het ATPL(A) (Airline Transport Pilot Licence) is een Europees bewijs van bevoegdheid.

ATPL(H) - Airline Transport Pilot Licence

Het ATPL(H) (Airline Transport Pilot Licence) is een Europees bewijs van bevoegdheid.

Klasse- en typebevoegdverklaringen

De houder van een bewijs van bevoegdheid mag pas optreden als bestuurder van een luchtvaartuig als hij naast de medische geschiktheid in bezit is van een…

IR(A) en IR(H)

Een vlieger mag onder IFR- condities (Instrument Flight Rules) vliegen mits hij houder is van een bewijs van bevoegdheid met een IR, die toepasselijk is voor de…

Bevoegdverklaringen voor RT en LPE

De bevoegdverklaring RT (Radiotelefonie) is een nationale eis die wordt gesteld aan houders van een bewijs van bevoegdheid. De bevoegdverklaring LPE…

Bevoegdverklaring voor 'en route' instrumentvliegen (EIR)

Een houder van (minimaal) een PPL(A) met een EIR mag IFR-vluchten (Instrument Flight Rules) overdag uitvoeren tijdens de 'en route' fase van de vlucht op een…

Bevoegdverklaringen voor stuntvliegen, slepen van zweefvliegtuigen en banners en voor nachtvliegen

Met de bevoegdverklaring stuntvliegen mogen houders van een bewijs van bevoegdheid voor vleugelvliegtuigen of TMG's stuntvluchten uitvoeren.

Instructeurscertificaten

Binnen de Europese regelgeving zijn een negental instructeurscertificaten gedefinieerd. Deze certificaten geven de bevoegdheid om op…

Tarieven

Eerste afgifte
CPL, MPL, ATPL, CFEL € 673,97
PPL, BPL, CPL (FB), RPL, LAPL € 648,56
 
Verlenging / hernieuwde afgifte / uitbreiding of wijziging
Algemene bevoegdverklaring / bijzondere bevoegdverklaring € 136,73
Instructeurs bevoegdverklaring € 174,24
RT bevoegdverklaring / bevoegdverklaring LPE €   70,18
Bewijs van gelijkstelling €   79,86
Vernieuwing van een document €   79,86
Validatie, conversie van bewijzen van bevoegdheid, aanvaarding van klasse en typebevoegdverklaringen €   79,86
 
Praktijkexamen
Praktijkexamen voor vliegtuigen, helikopters en ballonnen € 49,61
   
 
De tarieven zijn inclusief 21% btw. Kiwa Register betaalt geen btw terug aan particulieren, ook niet aan particulieren die woonachtig zijn buiten Nederland of buiten de EU. De tarieven luchtvaart zijn terug te vinden in de Regeling tarieven luchtvaart.
 
Express Service
Naast het tarief voor het product, betaalt u per aangevraagde dienst Express Service 25% van de leges voor het aangevraagde product met een minimum van € 108,90 (inclusief 21% btw en verzending per reguliere post).