Kiwa Register

We create trust

Koopvaardij

Voor een veilige vaart moet de bemanning van zeeschepen beschikken over persoonsdocumenten zoals een monsterboekje, een vaarbevoegdheidsbewijs en een bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers waarop de uit te oefenen functie en/of bevoegdheid vermeld staat. Het vaarbevoegdheidsbewijs en het bekwaamheidsbewijs worden afgegeven wanneer voldaan is aan de eisen van opleiding, ervaring en lichamelijke geschiktheid.

De koopvaardij heeft te maken met internationale, Europese en nationale regelgeving waarbij de schepenwet centraal staat. Deze is van toepassing op alle zeeschepen onder Nederlandse vlag en richt zich onder andere op de veiligheid van de bemanning. Regelgeving voor de koopvaardij richt zich op de veiligheid van het schip en de bemanning. Het gaat dan ondermeer over vaar- en rusttijden.

Producten

Hulp bij uw aanvraag

Hulp bij de eerste aanvraag van uw vaarbevoegdheidsbewijs en alle scheepvaartformulieren en -documenten

Express Service scheepvaart

De Express Service scheepvaart omvat het monsterboekje, het vaarbevoegdheidsbewijs en erkenning van het vaarbevoegdheidsbewijs.

Monsterboekje

Elke zeevarende heeft een monsterboekje nodig. In het boekje staan alle belangrijke gegevens over werkervaring en afgeronde opleidingen. Kiwa Register geeft het mo...

Vaarbevoegdheids- bewijs / bekwaamheidsbewijs

Elke zeevarende moet in het bezit zijn van een geldig vaarbevoegdheidsbewijs.

Erkenning van het vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs

Het vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning wordt verstrekt aan officieren in bezit van een geldig STCW 95 "Certificate of Competency", uitgegeven door een land waarm...

Scheepskok

Als de voorgeschreven bemanning via het bemanningscertificaat uit meer dan negen personen bestaat, is het verplicht om een scheepskok aan boord te hebben. Een scheepskok dient ...

Persoons- dispensatie

In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij ziekte van bemanningsleden of niet voldoen aan de bevoegdheidseis, kan een vrijstelling worden verleend aan personen ...

Type rating High-Speed Craft certificaat

Kapitein, stuurlieden, werktuigkundigen en maritieme officieren van hogesnelheidsschepen moeten in bezit zijn van het certificaat Type Rating High-Speed Craft (Type Rating HSC) v...

Bekwaamheids- bewijs IGF-code

Elke zeevarende die dienst doet op schepen die vallen onder de IGF-code (the international code of safety for ships using gases or other los-flashpoint fuels) moet beschikken over...

Tarieven

Monsterboekje € 87,12
Vaarbevoegdheidsbewijs gezel € 89,54
Vaarbevoegdheidsbewijs kapitein/officier € 133,10
Erkenning van het vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs € 154,88
Bekwaamheidsbewijs scheepskok € 145,20
Bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers € 145,20
Erkenning bekwaamheidsbewijs tanker (CoP) € 169,40
Persoonsdispensatie € 280,72
Certificaten uitvoering beveiligingstaken en bewustwording scheepsbeveiliging (duplicaat) € 79,86
   
De tarieven zijn inclusief 21% BTW. De tarieven zeevaart zijn vastgesteld in de Regeling tarieven scheepvaart  
   
Express Service  
Naast het tarief voor het product, betaalt u per aangevraagde dienst Express Service € 101,64 (inclusief 21% BTW en verzending per reguliere post).