Kiwa Register

Het loket voor uw vergunningen

Taxi

De overheid heeft regels opgesteld om veilig vervoer per taxi te bevorderen. Kiwa Register verstrekt taxivergunningen en boordcomputerkaarten. Arbeidsomstandigheden van chauffeurs kunnen zo worden verbeterd en oneerlijke concurrentie worden bestreden.

Producten

Vergunning voor taxivervoer

Een taxiondernemer moet in het bezit zijn van een ondernemersvergunning taxivervoer, het bewijs dat men in Nederland is toegelaten tot het ...

Chauffeurskaart

Met de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving voor de boordcomputer taxi (BCT) wordt per 1 oktober 2011 de chauffeurspas vervangen door de chauffeurskaart. De ...

Ondernemerskaart

De ondernemerskaart is bedoeld om de onderneming te identificeren en toegang te geven tot de gegevens in de boordcomputer. Met de ondernemerskaart kunt u de boordc...

Keuringskaart

Erkende werkplaatsen voor de boordcomputer taxi maken gebruik van een keuringskaart. De keuringskaart, in combinatie met de bijbehorende pincode, identificeert de ...

Inspectiekaart

Een inspectiekaart verschaft de toezichthouder die belast is met handhaving van regelgeving inzake ritadministratie en arbeids- en rusttijden, toegang tot het gehe...

Systeemkaart

De systeemkaart wordt aan fabrikanten van boordcomputers afgegeven. Deze kaart is voorzien van een chip die de boordcomputer in staat stelt een elektronische handt...

Referentiekaarten

Voordat een type van een Boordcomputer in productie genomen kan worden door de fabrikant, moet deze eerst worden getest. Dit kan alleen met juist werkende boordcom...

Tarieven

Vergunning voor taxivervoer € 1443,53
Vergunningbewijs €     54,45
Wijziging groot: vennoten of bestuurders €   918,39
Wijziging klein: bedrijfsnaam of adres €   131,89
   
De tarieven zijn inclusief 21% BTW. De tarieven personenvervoer zijn vastgesteld in de Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000  
   
Express Service  
Naast het tarief voor het product, betaalt u per aangevraagde dienst Express Service € 101,64 (inclusief 21% BTW en verzending per reguliere post).   


Nieuws binnen de sector