Kiwa Register

We create trust

Vrachtauto

De overheid heeft regels opgesteld om een veilig goederenvervoer over de weg te bevorderen. Kiwa Register verstrekt om dit te bevorderen bepaalde vergunningen. Dit bespoedigt ook eerlijke concurrentieverhoudingen binnen de transportsector.

Producten

Express Service wegvervoer

 De Express Service wegvervoer omvat momenteel het gewaarmerkt afschrift (bus), het vergunningbewijs (taxi) en de aanwijzingsbeschikking (vrachtauto).

Aanwijzigings- beschikking

Uitzendbureaus die chauffeurs uitzenden in het beroepsgoederenvervoer dienen schriftelijk een aanwijzingsbeschikking aan te vragen bij Kiwa Register.

Verklaring ter beschikkingstelling

Het kan voorkomen dat u als ondernemer in het beroepsgoederenvervoer een vracht wilt vervoeren en u niet de beschikking over voldoende chauffeurs heeft.

Verklaring van dienstbetrekking

Elke vrachtwagenchauffeur in het beroepsgoederenvervoer moet in het bezit zijn van een verklaring van dienstbetrekking. Deze wordt ook wel de werkgeversverklaring genoemd.

Bestuurderskaart

Als chauffeur van een bus of vrachtwagen die is uitgerust met een digitale tachograaf, heeft u een bestuurderskaart nodig.

Tijdelijke bestuurderskaart

Kiwa Register geeft smartcards uit voor de digitale tachograaf, een van de kaarten is de tijdelijke bestuurderskaart.

Bedrijfskaart

Om uw bedrijfsadministratie op orde te houden en uw eigen voertuigen op naam van het bedrijf te zetten, heeft u een bedrijfskaart nodig.

Werkplaatskaart

U heeft een werkplaatskaart nodig als u degene bent die de digitale tachgraaf inbouwd in de vrachtauto of bus.

Controlekaart

Handhavers moeten kunnen toezien op het juiste gebruik van de digitale tachograaf.

Tarieven

Bestuurderskaart € 114,95
Bestuurderskaart non EU € 114,95
Bedrijfskaart € 114,95
Werkplaatskaart € 114,95
Controlekaart € 114,95
   
De tarieven zijn inclusief 21% BTW. De tarieven tachograafkaarten zijn vastgesteld in de Regeling tachograafkaarten
   
Express Service  
Naast het tarief voor het product, betaalt u per aangevraagde dienst Express Service € 101,64 (inclusief 21% BTW en verzending per reguliere post).