Kiwa Register

We create trust

Vrachtauto

De overheid heeft regels opgesteld om een veilig goederenvervoer over de weg te bevorderen. Kiwa Register verstrekt om dit te bevorderen bepaalde vergunningen. Dit bespoedigt ook eerlijke concurrentieverhoudingen binnen de transportsector.

Producten

Express Service wegvervoer

 De Express Service wegvervoer omvat momenteel het gewaarmerkt afschrift (bus), het vergunningbewijs (taxi) en de aanwijzingsbeschikking (vrachtauto).

Aanwijzigings- beschikking

Een aanwijzingsbeschikking is een vergunning die is verleend met als doel dat de aangewezen instelling chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer mag uitzenden.

Verklaring ter beschikkingstelling

Het kan voorkomen dat u als ondernemer in het beroepsgoederenvervoer een vracht wilt vervoeren en u niet de beschikking over voldoende chauffeurs heeft. Het is dan mogelijk om tij...

Verklaring van dienstbetrekking

Elke vrachtwagenchauffeur in het beroepsgoederenvervoer moet in het bezit zijn van een verklaring van dienstbetrekking. Deze wordt ook wel de werkgeversverklaring genoemd.

Bestuurderskaart

Als een autobus of vrachtwagen is uitgerust met een digitale tachograaf, dan heb je als chauffeur een bestuurderskaart nodig. Met deze bestuurderskaart worden de rij- en rusttijd ...

Tijdelijke bestuurderskaart

Een tijdelijke bestuurderskaart is bestemd voor een chauffeur afkomstig uit een niet EU/EER -land die werkzaam is bij een Nederlandse onderneming. De kaart wordt éénmalig verstrek...

Bedrijfskaart

Op de bedrijfskaart staan gegevens van de onderneming die het transport verricht.

Werkplaatskaart

Installateurs, werkzaam bij door de RDW erkende werkplaatsen, hebben een werkplaatskaart nodig om digitale tachografen te activeren, te repareren en te ijken.


Controlekaart

Handhavers hebben een controlekaart nodig om te controleren op de naleving van rij - en rusttijden.

Tarieven

Bestuurderskaart € 114,95
Bestuurderskaart non EU € 114,95
Bedrijfskaart € 114,95
Werkplaatskaart € 114,95
Controlekaart € 114,95
   
De tarieven zijn inclusief 21% BTW. De tarieven tachograafkaarten zijn vastgesteld in de Regeling tachograafkaarten
   
Express Service  
Naast het tarief voor het product, betaalt u per aangevraagde dienst Express Service € 101,64 (inclusief 21% BTW en verzending per reguliere post).