Aanvragen vervanging en conversie bewijs van bevoegdheid

In de publicatie “Informatie einde periode van vervanging en conversie per 8 april 2018” Link op deze website, is informatie gegeven over de verschillende soorten bevoegdheden die onder deze regelgeving vallen. U wordt met klem verzocht uw aanvraag uiterlijk op 8 april 2018 bij Kiwa in te dienen op de wijze zoals aangegeven in deze publicatie. Aanvragen die na 8 april 2018 ingediend worden kan Kiwa niet meer in behandeling nemen.