Kiwa Register

We create trust

Smart tachograaf

Volgens de Verordening (EU) Nr. 165/2014 moeten voertuigen die vanaf 15 juni 2019 worden geregistreerd, voorzien zijn van de tweede generatie tachograaf, de ‘smart’ tachograaf. Daarbij behoren smart tachograafkaarten namelijk:

Is uw kaart gestolen, verloren of defect? Klik hier.

Smart tachograafkaarten kunnen gebruikt worden in tachografen van de 1e én 2e generatie.

De eerste generatie kaarten kunnen gebruikt worden in de smart tachograaf, maar u kunt dan geen gebruik maken van de nieuwe functionaliteiten van deze tachograaf zoals het automatisch vastleggen van locatiegegevens.

Uitzondering hierop zijn werkplaatskaarten. Nieuwe tachografen kunnen alleen gekalibreerd en geijkt worden met een werkplaatskaart van de 2e generatie.

Op de Nederlandse kaarten van de 2e generatie vervalt de handtekening.

Buitenlandse kaarten

Vanwege leveringsproblemen bij de kaartproducent zijn wij tijdelijk niet in staat geweest om goedgekeurde Nederlandse smart tachograafkaarten te leveren. Sinds eind september 2019 leveren wij Nederlandse kaarten met een ander ontwerp dan de 1e generatie kaarten.

Vanuit de Europese Unie is er toestemming gegeven om tijdelijk kaarten van andere lidstaten te gebruiken. Kiwa Register heeft daarom besloten om kaarten uit het Verenigd Koninkrijk uit te geven tot het moment dat er Nederlandse kaarten beschikbaar waren. Tussen 5 juni en 25 juli 2019 hebben wij Engelse kaarten uitgegeven voor bestuurders, ondernemers en controleurs. Tussen 5 juni en 30 augustus 2019 hebben wij Engelse werkplaatskaarten uitgegeven. Deze kaarten hebben de normale looptijd en voldoen aan alle wettelijke en technische eisen.

Klik hier voor meer informatie over buitenlandse smart tachograafkaarten.

Producten

Bestuurderskaart

Als een autobus of vrachtwagen is uitgerust met een smart tachograaf, dan heeft u als chauffeur een bestuurderskaart nodig. Met deze bestuurderskaart worden de rij- en rusttijden ...

Tijdelijke bestuurderskaart

Een tijdelijke bestuurderskaart is bestemd voor een chauffeur afkomstig uit een niet EU/EER -land die werkzaam is bij een Nederlandse onderneming. De kaart wordt éénmalig verstrek...

Bedrijfskaart

Op de bedrijfskaart staan gegevens van de onderneming die het transport verricht.

Werkplaatskaart

Installateurs, werkzaam bij door de RDW erkende werkplaatsen, hebben een werkplaatskaart nodig om smart tachografen te activeren, te repareren en te ijken.


Controlekaart

Handhavers hebben een controlekaart nodig om te controleren op de naleving van rij- en rusttijden. Met de controlekaart kan de registratie van rij- en rusttijden worden uitgelezen...

Kaart verloren, defect of gestolen

Indien uw smart tachograafkaart verloren, gestolen of defect is, bent u verplicht binnen zeven kalenderdagen na het tijdstip van vaststelling bij Kiwa Register een vervangende kaa...

Tarieven

Bestuurderskaart € 121,00
Tijdelijke bestuurderskaart € 121,00
Bestuurderskaart non EU (duplicaat) € 121,00
Bedrijfskaart € 121,00
Werkplaatskaart € 121,00
Controlekaart € 121,00


De tarieven zijn inclusief 21% btw.
De tarieven digitale tachograafkaarten zijn vastgesteld in de Regeling tachograafkaarten.