Kiwa Register

We create trust

Bestuurderskaart

Als een autobus of vrachtwagen is uitgerust met een smart tachograaf, dan heeft u als chauffeur een bestuurderskaart nodig. Met deze bestuurderskaart worden de rij- en rusttijden geregistreerd op de smart tachograafkaart. 

U kunt uw aanvraag voor een bestuurderskaart indienen door op de link 'Bestuurderskaart aanvragen' rechts op deze pagina te klikken. 

Levertermijn en status

Als uw aanvraag compleet is, inclusief betaling, wordt de aanvraag in behandeling genomen.   

De actuele status van uw aanvraag kunt u bekijken door in te loggen in de aanvraagportal

Aanvraagprocedure voor particulieren

Als u een aanvraag voor uzelf wilt indienen, heeft u een particulier account nodig. Klik hier voor informatie hoe u als particulier kunt inloggen in de aanvraagportal

Om in aanmerking te komen voor een bestuurderskaart, moet u minimaal 185 kalenderdagen in Nederland zijn ingeschreven. 

Tijdens de aanvraagprocedure moet een aantal bewijsstukken worden geüpload. Zorg er daarom voor dat u, voordat u de aanvraag start, de volgende zaken bij de hand heeft:

  • inloggegevens van uw particuliere account;
  • nummer van het geldige Nederlandse rijbewijs B,C,D en/of E of digitaal bestand van het geldige buitenlandse rijbewijs (als u een buitenlands rijbewijs heeft);
  • digitaal bestand met uw pasfoto, die voldoet aan de eisen conform de fotomatrix behorende bij de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001;
  • digitaal betaalmiddel (iDEAL, creditcard). 

Als u er tijdens de aanvraag voor kiest om de pasfoto niet digitaal aan te leveren, krijgt u een speciaal formulier toegestuurd. Een volledig digitaal ingediende aanvraag heeft een kortere doorlooptijd dan wanneer er wordt gekozen om de pasfoto na te zenden.

Aanvraagprocedure voor bedrijven

Als u een aanvraag voor uw werknemer wilt indienen, heeft u een eHerkenning account nodig. Klik hier voor informatie hoe u als bedrijf kunt inloggen in de aanvraagportal

Om in aanmerking te komen voor een bestuurderskaart, moet de begunstigde minimaal 185 kalenderdagen in Nederland zijn ingeschreven.

Tijdens de aanvraagprocedure moet een aantal bewijsstukken worden geüpload. Zorg er daarom voor dat u, voordat u de aanvraag start, de volgende zaken bij de hand heeft:

  • eHerkenning inloggegevens;
  • nummer van het geldige Nederlandse rijbewijs B,C,D en/of E van de begunstigde of digitaal bestand van het geldige buitenlandse rijbewijs (als de begunstigde een buitenlands rijbewijs heeft);
  • digitaal bestand met de pasfoto van de begunstigde, die voldoet aan de eisen conform de fotomatrix behorende bij de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001;
  • digitaal betaalmiddel (iDEAL, creditcard).

Verlengen

Voor de aanvraag voor een verlenging moet u opnieuw voldoen aan de vereisten voor afgifte van een bestuurderskaart. Daarnaast moet u opnieuw een pasfoto aanleveren.

Veel gestelde vragen

Wet- en regelgeving

Gerelateerde producten

Tarieven slimme tachograafkaarten

Tarieven slimme tachograafkaarten